MISTROVSKÉ KRYSTALY - EXKLUZIVNÍ VÝBĚR SPECIFICKÝCH PŘÍRODNÍCH PRAVÝCH SUROVÝCH KRYSTALŮ, KAMENŮ A MINERÁLŮ

--------------------------------------------

Shipping to the following countries:  Slovakia, France, Italy, Hungary, Germany, Holland, Poland, Austria, Belgium, Spain, Croatia, Portugal, Romania, Slovenia 

--------------------------------------------- 

ČLÁNKY O KRYSTALECH A KAMENECH ZVEŘEJNĚNÉ NA TOMTO WEBU NENÍ DOVOLENO SDÍLET BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ MAJITELE STRÁNEK. POKUD ČLÁNKY BUDOU NA ZÁKLADĚ TAKOVÉHO SOUHLASU SDÍLENY, MŮŽE TAK BÝT UČINĚNO POUZE V NEZMĚNĚNÉ FORMĚ S UVEDENÍM AUTORA, PŘEKLADATELE A SE VŠEMI UVEDENÝMI AKTIVNÍMI ODKAZY !!!

   kameny a krystaly prodej_1

 
 Touha je řídící silou pramenící z Duše k naplnění svého pozemského účelu. Touha je klíčem k životu.
Martina Christová / Taunia 
  
Esenci každé duše odpovídá vibračně konkrétní minerál - drahokam. Ten den, kdy se plně vědomě s esencí své duše propojíte, najdete drahokam, který s ní vibračně koresponduje - svůj vlastní drahokam. 
Martina Christová / Taunia 
 
Křišťál není ani pevný, ani tekutý! Jeho vibrace jsou 786 000 pulzů za milisekundu! Jeho kontinuum se pohybuje rychleji než světlo...Jeho vibrace je osou vesmíru.
Venerable Dhyani Ywahoo
 
U krystalu máme jasný důkaz existence formující se životní zásady, a i když nerozumíme životu krystalu, přesto je živoucí bytostí. 
Nikola Tesla  
 
Když království minerálů a lidí spojí své síly, zrodí se nové světy vědomi.
Katrina Raphaell
 
    

Perfektní geometrie pyramid kopíruje zákony fyziky krystalů a díky tomu stahují vysoké frekvence vesmírné energie na planetu. Věří se, že Velká Pyramida v Egyptě měla původně na svém vrcholu ohromný krystal, který pomáhal uzemňovat a využívat tuto vesmírnou sílu. Mayští američtí indiáni používali krystaly k určování diagnóz stejně tak jako k léčení nemocí. Stařešinové amerických indiánů používali velké čisté krystaly křišťálu při speciálních ceremoniích jako “vidoucí krystaly“, ve kterých mohly být viděny obrazy budoucích nebo dávných událostí.....více informací v článku Použití krystalů a léčivých kamenů