MISTROVSKÉ KRYSTALY - EXKLUZIVNÍ VÝBĚR SPECIFICKÝCH PŘÍRODNÍCH PRAVÝCH SUROVÝCH KRYSTALŮ, KAMENŮ A MINERÁLŮ

--------------------------------------------

Shipping to the following countries:  Slovakia, France, Italy, Hungary, Germany, Holland, Poland, Austria, Belgium, Spain, Croatia, Portugal, Romania, Slovenia 

--------------------------------------------- 

ČLÁNKY O KRYSTALECH A KAMENECH ZVEŘEJNĚNÉ NA TOMTO WEBU NENÍ DOVOLENO SDÍLET BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ MAJITELE STRÁNEK. POKUD ČLÁNKY BUDOU NA ZÁKLADĚ TAKOVÉHO SOUHLASU SDÍLENY, MŮŽE TAK BÝT UČINĚNO POUZE V NEZMĚNĚNÉ FORMĚ S UVEDENÍM AUTORA, PŘEKLADATELE A SE VŠEMI UVEDENÝMI AKTIVNÍMI ODKAZY !!!

drahykamen-kamen-mineral-krystal-mistrovskykrystal-kristal-martina-christova-taunia   

 
 Touha je řídící silou pramenící z Duše k naplnění svého pozemského účelu. Touha je klíčem k životu.
Martina Christová 
  
Esenci každé duše vibračně odpovídá konkrétní minerál - drahokam. Ten den, kdy se plně vědomě s esencí své duše propojíte, najdete drahokam, který s ní vibračně koresponduje - svůj vlastní drahokam. 
Martina Christová 
 
Křišťál není ani pevný, ani tekutý! Jeho vibrace jsou 786 000 pulzů za milisekundu! Jeho kontinuum se pohybuje rychleji než světlo...Jeho vibrace je osou vesmíru.
Venerable Dhyani Ywahoo
 
U krystalu máme jasný důkaz existence formující se životní zásady, a i když nerozumíme životu krystalu, přesto je živoucí bytostí. 
Nikola Tesla  
 
Když království minerálů a lidí spojí své síly, zrodí se nové světy vědomi.
Katrina Raphaell
 
    

Krystaly, a to co nazýváme drahými kameny, mají vibraci, která nemá vzorce odporu. Ve fyzickém světě patří mezi formy života, které mají nejvíce vyrovnané, soudržné, silné a jasně určené frekvence. Jejich stabilní fyzická struktura je důsledkem faktu, že jejich energetické vzorce harmonie, síly a soudružnosti jsou nezničitelné. Pokud ve fyzické dimenzi uchopíte krystal, může to vypadat, že neděláte nic více, než že se dotýkáte a díváte na oddělený fyzický předmět. Ale v jiných dimenzích, kde oba, vy i kámen existujete, se energeticky navzájem proplétáte. Toto energetické propletení způsobuje ve fyzické dimenzi změny ve vaší struktuře a psychice......více informací najdete v článku nazvaném Krystalové léčení: "Nesmysl nového věku nebo překvapující pravda?"