MISTROVSKÉ KRYSTALY - EXKLUZIVNÍ VÝBĚR SPECIFICKÝCH PŘÍRODNÍCH PRAVÝCH SUROVÝCH KRYSTALŮ, KAMENŮ A MINERÁLŮ

--------------------------------------------

Shipping to the following countries:  Slovakia, France, Italy, Hungary, Germany, Holland, Poland, Austria, Belgium, Spain, Croatia, Portugal, Romania, Slovenia 

--------------------------------------------- 

ČLÁNKY O KRYSTALECH A KAMENECH ZVEŘEJNĚNÉ NA TOMTO WEBU NENÍ DOVOLENO SDÍLET BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ MAJITELE STRÁNEK. POKUD ČLÁNKY BUDOU NA ZÁKLADĚ TAKOVÉHO SOUHLASU SDÍLENY, MŮŽE TAK BÝT UČINĚNO POUZE V NEZMĚNĚNÉ FORMĚ S UVEDENÍM AUTORA, PŘEKLADATELE A SE VŠEMI UVEDENÝMI AKTIVNÍMI ODKAZY !!!

drahykamen-kamen-mineral-krystal-mistrovskykrystal-kristal-martina-christova-taunia   

 
 Touha je řídící silou pramenící z Duše k naplnění svého pozemského účelu. Touha je klíčem k životu.
Martina Christová / Taunia 
  
Esenci každé duše odpovídá vibračně konkrétní minerál - drahokam. Ten den, kdy se plně vědomě s esencí své duše propojíte, najdete drahokam, který s ní vibračně koresponduje - svůj vlastní drahokam. 
Martina Christová / Taunia 
 
Křišťál není ani pevný, ani tekutý! Jeho vibrace jsou 786 000 pulzů za milisekundu! Jeho kontinuum se pohybuje rychleji než světlo...Jeho vibrace je osou vesmíru.
Venerable Dhyani Ywahoo
 
U krystalu máme jasný důkaz existence formující se životní zásady, a i když nerozumíme životu krystalu, přesto je živoucí bytostí. 
Nikola Tesla  
 
Když království minerálů a lidí spojí své síly, zrodí se nové světy vědomi.
Katrina Raphaell
 
    

Krystaly, a to co nazýváme drahými kameny, mají vibraci, která nemá vzorce odporu. Ve fyzickém světě patří mezi formy života, které mají nejvíce vyrovnané, soudržné, silné a jasně určené frekvence. Jejich stabilní fyzická struktura je důsledkem faktu, že jejich energetické vzorce harmonie, síly a soudružnosti jsou nezničitelné. Pokud ve fyzické dimenzi uchopíte krystal, může to vypadat, že neděláte nic více, než že se dotýkáte a díváte na oddělený fyzický předmět. Ale v jiných dimenzích, kde oba, vy i kámen existujete, se energeticky navzájem proplétáte. Toto energetické propletení způsobuje ve fyzické dimenzi změny ve vaší struktuře a psychice......více informací najdete v článku nazvaném Krystalové léčení: "Nesmysl nového věku nebo překvapující pravda?"