Zajímavosti

Co je uvnitř krystalu?

Uvnitř krystalu je království a ticho. Království, protože není nikoho vně, kdo by krystalu vládl. Je to království ticha. Není to ovšem prázdné ticho, je to ticho plné informací. Informace o kráse, božství, hojnosti a blaženosti. Tyto informace lze vidět běžným zrakem, je to jiskření, duha a vlákna. Každý odlesk, duhové blyštění i každé vlákno obsahuje zhuštěné informace, které se načítají v okamžiku svého času. Ty informace jsou v krystalu stále uloženy a jsou propojeny s informačním polem vesmíru a zjevovány bez ustání. Jen čitatel či knihovník je může v určitý pozemský čas rozklíčovat. Vše je střeženo a pojištěno, tyto informace nemohou být nikým zneužity, i když by t...

Drahé kameny v pradávných kulturách

Jak pradávné civilizace vzestupovaly a upadaly, utajená znalost síly a potenciálu energie krystalů byla skryta před těmi, kteří měli zkorumpované záměry. Mnoho moudrosti bylo ztraceno, ale některé informace přežily a napříč historií vyklíčily v různých kulturách a civilizacích. V bibli je zaznamenán Aaronův štít osázený dvanácti vzácnými drahokamy, jedinečně zkombinovanými ve čtyřech řadách. Tyto kameny nošeny na srdci obdarovaly Aarona silou Boha. Ačkoliv není známo, které konkrétní kameny byly v tomto štítu zasazeny, je zaznamenáno, že byly božskou inspirací s neuvěřitelnou spirituální silou. Králům v pradávné Indii bylo doporučeno shromažďovat nejlepší drahokamy...

Zjevení strážců záznamů

Svou intenzivní a častou prací se Strážci záznamů jsem osobně zažila úchvatný fenomén. Někdy to vypadá, jako kdyby na krystalech záznamy nebyly do té doby, než se objeví osoba, která je má mít a jejíž přítomnost aktivuje znamení trojúhelníku, který se na krystalu zmanifestuje. V několika případech se mi to osobně stalo. Vždy, když obdržím novou zásilku krystalů, velmi opatrně je prohlédnu a hledám fantomy, duhy, specifické geometrie a Strážce Záznamů. Když se záznamy objeví v určitém okamžiku kdy je přítomna konkrétní osoba, pak vím, že krystal má být použit právě touto konkrétní osobou. Jednou jsem přednášela ve velmi silně ustanoveném ne-metafyzicky založeném prostředí a neměla záměr do...

Práce s krystaly - vylaďování

Umění vyladit se na krystal, na sebe, na druhého člověka nebo jakýkoliv aspekt života je jedním z nejhodnotnějších nástrojů, které se lze naučit. Naladění se je schopnost neutralizovat mysl a stát se klidným, aby vnitřní já mohlo vidět pravdu. Když se naučíme umění vylaďování, nejen že rozvineme citlivost přijímat hodnotné vnitřní informace, ale také trénujeme mysl ke komunikaci na mnohem jemnějších úrovních s různými živočišnými formami. Když se člověk vyladí na krystal, krystal se stává zrcadlem, které odráží vnitřní světlo zpět do vědomí. Meditace, vizualizace, fyzické cvičení, jóga, modlitby nebo jiné osobní techniky mohou být použity k utišení mysli a k dosažení čist...

Geometrický symbolismus

"Symbol je jako lidská bytost: je to kostra, konstrukce, ke které byly přidány svaly, nervy, žíly a cévy, tuk a kůže. Ale když člověk zemře, toto vše se začne rozkládat a ztrácet, až je opět zredukován do základu – kostry. Jazyk symbolů, což je vesmírný jazyk, představuje ztělesnění, vrcholnou destilaci moudrosti. Obrazy jsou stále na astrální hladině, zatímco geometrické symboly patří úrovni příčiny. Proto se díváme na krystaly jako symboly úrovně příčiny - protože jsou projevením čisté geometrie. Snad řeknete, že krystaly jsou minerály a minerály určitě vládnou nejnižšímu království přírody, protože je to nejhustší materiál.To je pravda, ale to co je dole je také nahoře a krystaly jsou...

Dematerializace krystalů

Existuje mnoho svědectví o krystalech, které jednoduše zmizely z dohledu a to bez jakýchkoliv důvodů. Nelze je najít bez ohledu na to, jak moc a intenzivně jsou hledány, protože se dematerializovaly z fyzické sféry, aby dělaly svou práci v jemnohmotných tělech. Je to jakoby tyto krystaly implantovaly samy sebe do vaší aury, aby pomáhaly očistě, léčení a harmonizaci, nebo aby pomáhaly přinést do vašeho života jisté síly. Někdy se tito mizící umělci znovu objeví v materiální formě – často na stejném místě kde víte, že jste je nechali nebo kde jste je několikrát hledali. Někdy pro ně není důležité, aby se znovu materializovaly, protože se permanentně usadily v aurickém poli. Pokud ano, netrapte...

Programovatelné krystaly projektory

Krystaly Projektoru mohou být rozdílné typy krystalů. Někdy jsou to Velké Samostatné Generátory s rovnou základnou, na které stojí. Někdy jsou použity drúzy nebo krystaly, které mají dvě koncové špice, ale sdílí jednu společnou základnu. Podmínka, která má být splněna, aby se krystal kvalifikoval jako Projektor je ta, že základna má být rovná (a pokud možno čistá) a zakončení krystalu směrují stejným směrem. To dovolí krystalu vyzářit svou projekci velmi zaměřeným a soustředěným způsobem. Krystaly Projektory jsou k programování ideální, protože mohou vysílat myšlenky a obrazy, které jsou do nich uloženy. Při programování těchto krystalů přiložte zakončení krystalu na třetí oko a soustře...

Stránka 1 z 2 - 9 položek celkem