Kyanit/Disten

kyanit-disten-mineral-kamen-prorodni-surovy-prodej-obrazekKyanit pomáhá vnitřní ženě formulovat nový sebeobraz posílen sebeláskou a seberespektem. Pracuje na úrovni Vyššího Srdce, kde pomáhá ve tvoření nových idejí a pocitů, týkajících se opravdové přirozenosti ženského vyjádření.

Kyanit je jedním z dominantních silových kamenů této doby. Nacházel se ve spícím stavu po tisíce let, dokud vesmírné hodiny neodbyly jeho správný čas. Nyní je Kyanit probuzeným kamenem a jeho síly jsou plně obnoveny. Ve svém účelu je jedinečný a žádná jiná krystalická bytost nemůže nahradit jeho jedinečné poslání nebo zastoupit jeho funkci. Kyanit je osudově předurčen k velkoleposti, protože má specifickou roli v lidském rozkvětu, který započal v devadesátých letech.

Naši vlastní evoluci doprovází přítomné zesilování kyanitu. Po mnoho tisíc let jsme trpěli skrze věky temnoty a zapomnění. Zdálo se, že jsme byli po celé životy ztracení. Ve smyslu prvotního odloučení jsme trpěli prostřednictvím zkoušek a soudů lidství. Snažili jsme se dlouho a těžce získat mistrovství nad našimi fyzickými smysly, mentálním a emočním tělem a pomíjivými způsoby světa. Nyní je možné sklízet naše pozemské zkušenosti a vstoupit do souladu s Božskou Esencí našeho vlastního bytí. S kyanitem se probouzíme do další úrovně Jednoty. A stejně jako kyanit, my také můžeme sehrát velmi jedinečnou roli pro naši planetu a rasu lidských bytostí, které ji obydlují.

CHARAKTERISTIKA KYANITU

Kyanit je modrý minerál, který utváří dlouhé čepelové krystaly. Barva je často nepravidelná s příležitostnými místy bílé, zelené, žluté nebo růžové. Stejně jako u selenitu mají tyto krystaly dlouhé pruhované linie. To naznačuje, že paralelní linie procházející délkou krystalu budou navyšovat a vést vysoké frekvence elektrické energie. Speciální energie, které kyanit vyzařuje prostřednictvím svých linií, jsou jemné éterické esence myšlenek.

Kyanit se pohybuje na Mohsově stupnici tvrdosti od 4 do 7,5. Skutečnost, že tento minerál vykazuje takové extrémní odchylky v hustotě, poskytuje další klíč k odemknutí záhady jeho účelu a využití. V překladu symbolického jazyka, kterým krystal mluví to naznačuje, že kyanit je schopen měnit svou frekvenci z éterického stavu rozšířeného vědomí do hustší úrovně mysli, kde se může projevit intuice, schopnost chápání, intelektualizace a porozumění. Kyanit svou vláknitou přizpůsobivostí směruje a stahuje Božskou Esenci do éterické substance mysli k vytvoření myšlenek, které jsou schopny zachovat prvotní integritu spirituální síly. Tento dominantní silný kámen také umožňuje mysli dosáhnout sfér příčinné myšlenky, která určí, co se nakonec zmanifestuje na fyzické rovině.

Díky kolísavé tvrdosti kyanitu je často křehký a může být lehce poškozen a rozbit. Nebo při méně běžných příležitostech může být dostatečně tvrdý a pořezat.

kyanit-disten-mineral-surovy-prirodni-kamen-prodej-obrazekJe také zajímavé, že kyanit se formuje v trojklonném (triklinickém) systému, který má nejméně symetrie než jakýkoliv geometrický krystalový systém. Žádná z os se nenachází v pravém úhlu k druhé. Při luštění symbolismu kyanitu to naznačuje, že je méně spojený s fyzickou sférou než mnoho dalších krystalů a kamenů. Pokud si spojíme materiálno třetí dimenze do krychle, zjistíme, že je výhradně tvořena pravými úhly, přivádějící do tvaru výšku, šířku a hloubku, tj. čas a prostor. U kyanitu pracujeme se zcela další sadou zákonů – zákonů, které jsou schopny se přizpůsobit krychlovým realitám, ale nejsou  k nim v žádném případě připoutány nebo jimi řízeny. Přizpůsobivost symetrie obdarovává kyanit silou zavést navýšené frekvence do krychle mysli a když se tak děje, lidská mentalita se transformuje.

Příčinná sféra je nejvyšším a nejjemnějším aspektem toho, co definujeme jako “mysl“. Je to v této sféře, kde se všudypřítomná frekvence spirituální síly původně aktualizuje do myšlenkových forem. Záměrem a účelem kyanitu je propojit linie energie ze světelného těla do příčinné sféry éterické mysli. A když se tak děje, Příčinná Čakra je aktivována a zákony světla, které dávají zrod neomezeným možnostem, mohou být zplozeny a včleněny do všech našich způsobů myšlení. Potom je Božská Esence posílena k vyrovnání vzorců myšlení, aby mohly být pojmuty myšlenkové formy vyšších frekvencí, které jsou vyladěny na Hvězdu Duše a Hvězdnou Bránu. Udržením souladu s těmito dvěmi nejvyššími čakrami je spirituální integrita zachována v nově formovaných myšlenkách, které budou kvést do pokročilých konceptů, přesvědčení a ideologií.

004

Mysl je otiskem pro to, co se bude materiálně manifestovat. Ustavením a integrací světelného těla do mentální roviny kyanitem se vytvoří nové synapse, skrze které se může světlo duše permanentně usadit v mysli. S myšlenkami určenými spirituálními energiemi vyzařujícími z hvězdy duše a Hvězdné brány mohou sny a vize nabrat fyzickou formu v našem každodenním životě. Kyanit probouzí nové síly manifestace tím, že vyživuje vyšší síly mysli, které ležely v latentním stavu po tisíce let. Účinkem kyanitu, vize, které byly uloženy v paměti duše, budou znovuvzkříšeny. Naše myšlenky nabydou sílu transportovat naše bytosti kamkoliv si přejí bez překračování času a prostoru. Vše, co bylo možné v dobách předků bude prokázáno a zahrnuto do nové společnosti. Nejdůležitější je, že každá duše nabyde konstantní vědomý přístup ke zdroji, který spojuje všechno stvoření. S tímto, jako základem, může panovat nepředstavitelná harmonie a mír uvnitř, stejně tak jako vně.

Kyanit je stavitelem velmi důležitého mostu, který spojuje světelné tělo s fyzickým prostřednictvím mysli. Poslání kyanitu je nejlépe využito, pokud je použit ve spolupráci se selenitem k aktivaci světelného těla a zeleným nebo černým turmalínem k přenosu této energie do fyzického nervového systému. S touto silnou trojicí "pruhovaných" kamenů jsou vytvořena nezbytná spojení, která budou stahovat čisté duchovní světelné síly (Selenit) do mysli (Kyanit) a následně do fyzického těla (Turmalín). Všechny tři z těchto synapsí jsou nezbytné, pokud máme opravdově žít svůj potenciál a využít divů ducha v našich myšlenkách a materiálním tvoření.

PRÁCE S KYANITEM

kyanit-disten-mineral-surovy-kamen-prirodni-prodej-obrazekStejně jako u druhých silných kamenů, je vždy doporučeno projít s krystalem nejprve tichou meditací k získání osobního vyladění předtím, než začnete s hlubšími praktikami ať už sami nebo s druhými. Přiložte jej na srdce, třetí oko a kauzální (příčinnou) čakru. Buďte otevření jakémukoli dojmu nebo vedení, které můžete od krystalu obdržet a který vám bude asistovat v budoucí práci s ním.

Stejně tak jako laserové hůlky, kyanitové čepele, pokud jsou ostré a zašpičatělé na koci, mají sílu vytvořit zářezy v aurickém poli. Případně mohou říznout skrze vrstvy mentálních mylných názorů a vytvořit nové linie energie, skrze které mohou proudit ryzí myšlenky.

Kyanit je jedním z nejefektivnějších krystalů k použití v procesu otevření a očištění jemných energetických drah těla. S důslednou znalostí akupresury a akupunktury může být přímo použit na meridiánové body ke stimulaci toku energie v těle. Kyanit může být použit trénovanými krystalovými léčiteli k vyčištění energetických bloků v čakrách nebo kdekoliv v centrální linii.

Kyanit je také dobrým přítelem novým bytostem, které se nyní inkarnují na zemi stejně tak jako duším, které prahnou po integraci materiálních realit s energiemi vyšších frekvencí, které jsou všude na planetě hojně rozšířené. Kyanit může být nošen členy těchto skupin duše k nápomoci asimilace kosmických paprsků do jejich každodenního života. Může být umístěn v blízkosti novorozeňat k pomoci v procesu uzemnění. Také může být použit ve spolupráci s vltavínem při nevyrovnanostech, které se mohou vyskytnout u nově inkarnovaných duší, které se potřebují přizpůsobit nižším mozkovým vlnovým frekvencím a vstřebat fyzickou realitu. V krystalovém léčení ve spolupráci s Elestialem, Zeleným Turmalínem a Vltavínem pomůže Kyanit vytvořit nové linie energie k propojení světelného zdroje s myslí pro ty, kdo trpí epilepsií, autismem, symptomy mrtvice a dalších forem mentálně-mozkové nerovnováhy.

Nabídku kyanitu najdete v kategorii KYANIT - DISTEN 

Více informací týkajících se lidské mysli a vlivu myšlenek na kvalitu života člověka najdete  v článku nazvaném Myšlenky jako nástroj pro zdraví a vědomé tvoření života

Autor: Katrina Raphaell

Překlad: Martina Christová
www.mistrovskekrystaly.cz 
Tento článek lze šířit pouze v případě povolení překladatele a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.mistrovskekrystaly.cz , www.slunecnabrana.cz  a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.