JSME PLÁTCI DPH !

Zjevení strážců záznamů

Svou intenzivní a častou prací se Strážci záznamů jsem osobně zažila úchvatný fenomén. Někdy to vypadá, jako kdyby na krystalech záznamy nebyly do té doby, než se objeví osoba, která je má mít a jejíž přítomnost aktivuje znamení trojúhelníku, který se na krystalu zmanifestuje. V několika případech se mi to osobně stalo. Vždy když obdržím novou zásilku krystalů, velmi opatrně je prohlédnu a hledám fantomy, duhy, specifické geometrie a Strážce Záznamů. Když se záznamy objeví v určitém okamžiku kdy je přítomna konkrétní osoba pak vím, že krystal má být použit právě touto konkrétní osobou.

Jednou jsem přednášela ve velmi silně ustanoveném ne-metafyzicky založeném prostředí a neměla záměr dotýkat se informací “odtamtud“ jak je tomu u krystalů Strážců Záznamů. Když jsem byla připravena nechala kolovat velký krystal generátoru mezi lidmi aby si jej prohlédli (který jsem ukazovala již na předchozích dvou seminářích), tucet záznamů (trojúhelníků) se objevilo přímo před mýma očima. V úžasu jsem se zastavila uprostřed věty a řekla. „Bože, toto je zásadní Strážce Záznamů“. Na což celá třída zareagovala: „Co je Strážce Záznamů?“ Když jsem jim vysvětlila celý příběh Strážců Záznamů pochopila jsem, že tento krystal byl zřejmě pro někoho tady....a samozřejmě, jedna žena ve skupině nemohla pustit tento krystal z ruky a já věděla bez sebemenší pochyby, že potřebuje s tímto krystalem pracovat. Takovýto zážitek se několikrát během mé praxe opakoval.

Proto, mějte oči otevřené a nebuďte překvapeni, když jednoho dne, kdy to budete nejméně očekávat, se objeví trojúhelníky před vašima očima a krystal na vás posvítí jednou ze svých fazet a řekne: „Hádej co! Čeká nás společná práce!“

Autor: Katrina Raphaell
Překlad: Martina Christová
www.mistrovskekrystaly.cz 
Tento článek lze šířit pouze v případě povolení překladatele a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.mistrovskekrystaly.cz , www.slunecnabrana.cz  a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.