O nás

nabídka a prodej krystalů, kamenů a minerálůZaložení tohoto obchodu nebylo ani tak nápadem nebo plánovanou činností jako spíše uposlechnutím vnitřní výzvy, která se začala uskutečňovat koncem roku 2016, kdy na facebookové stránce byly nabídnuty a představeny první mistrovské krystaly a krystaly specifického výběru. Tyto krystaly začaly oslovovat ty, kdo se probouzí a jejich duše je vede do kontaktu s mistry minerální říše, kteří rozvibrovávají závoje iluze a zapomnění a vedou každého člověka do hlubokého vnitřního souladu se svou božskou podstatou, účelem tady na zemi a rozpomenutí se na obrovský potenciál krystalů a minerálů a práci, kterou s nimi v dobách pradávných prováděli

Po dvou letech narůstající poptávky a na základě zájmu o tyto krystaly vzniká internetový obchod www.mistrovskekrystaly.cz, kde najdete nejen nabídku krystalů a kamenů, ale také zásadní informace o krystalech, které byly pradávnými civilizacemi rozpoznané, ceněné, se kterými bylo pracováno a které se aktivně podílejí na spirituálním vzestupu vědomí lidstva a celé planety.

Mezi člověkem a konkrétním krystalem, který tohoto jedince povolal, vzniká jedinečné spojení a příběh. Ano, píšu o krystalech, které povolávají konkrétní jedince, jelikož jsou to krystaly, které si své lidské společníky vybírají…prostřednictvím pocitů, ve snech a vizích. Objeví se v životech lidí v okamžiku, kdy jsou připraveni nastoupit společnou cestu. Krystaly odhalují tajemství a informace, které potřebuje jejich lidský společník zvědomit, aby se mohl posunout ve svém spirituálním a osobním vývoji dále. Pracují a ovlivňují energetické pole lidí svou pouhou přítomností, ať jsou si toho tito lidé vědomi nebo ne. Někteří lidé začínají podvědomě vytvářet obrovské krystalové portály – dimenzionální brány – v místech, kde žijí nebo působí. Jiní je využívají k léčení druhých. Dalším tyto krystaly aktivují konkrétní schopnosti a uvědomění.

Krystaly jsou světlem v tuhé formě a nacházejí se plně ve stavu dokonalosti vesmírného řádu. Tím ovlivňují vše kolem a způsobují, že se okolí musí také k tomuto vesmírnému nastavení začít přibližovat. Mají své vědomí – jsou to vědomé bytosti a tak je také nezbytné k nim přistupovat. Pomáhají integrovat temnotu tím, že vytváří energeticky bezpečný prostor, ve kterém lze takto činit.

Mnohé krystaly se aktivují až v momentě, kdy přijdou do kontaktu s konkrétním člověkem. Objeví se v nich duhy, fantomy, trojúhelníky poukazující na záznamy a informace, které v nich byly v dobách dávných uloženy…

…a tak jsou poklady minerální říše průvodci do vědomí, do spojení s absolutnem, do vnitřní harmonie a podílejí se na návratu a ukotvování Ráje na Zemi.

Martina Christová
www.mistrovskekrystaly.cz 

Tento článek lze šířit pouze s povolením autora a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.mistrovskekrystaly.cz, www.slunecnabrana.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.