Krystal Okno

mistrovsky krystal okno prodejKrystaly Oken poznáme podle velkého okna ve tvaru kosočtverce uprostřed krystalu. Kosočtvercové okno se ve své podstatě stává sedmou fazetou krystalu se čtyřmi body křížícími se s dalšími hlavními úhly krystalu. Jinými slovy, vrchol kosočtverce se spojuje s linií směřující přímo nahoru do konečné špice. Postranní body se spojují s úhly tvořícími protilehlé fazety a spodní bod směřuje do zakončení směrem dolů do základny krystalu (viz foto).

Krystaly Oken jsou rozeznatelné od běžných krystalů s kosočtvercem tím, že toto okno je dostatečně veliké a čisté na to, aby bylo vidět do vnitřního světa krystalu. U krystalů Oken je kosočtverec dostatečně velký v porovnání s fazetami, které tvoří terminální špici tak, že může sám o sobě tvořit fazetu a tím vytváří krystal se sedmi fazetami místo šesti.

Obyčejné krystaly s kosočtvercem, které jsou mnohem snadněji dostupné, nejsou všechny Krystaly Oken. Kosočtverce na obyčejných krystalech jsou většinou malé a umístěné na straně úhlů (ne ve středu, jako je tomu o Krystalů Oken) a jsou spíše postranní atrakcí než hlavní záležitostí. Krystaly s kosočtvercem patří do stejné rodiny jako jako Krystaly Oken, ale nemají stejné rozměry nebo sílu. Pokud musíte zvažovat zda se jedná o krystal Okna nebo ne, pak se je jasné, že se o něho nejedná. Okno bude jasné a zřejmé.

Čtyři strany kosočtverce u Krystalů Oken představují přemostění vyšších a nižších světů kde se dva trojúhelníkové tvary schází ve společných bodech. To dovoluje čistý vhled do hlubokého spirituálního významu fyzické reality. Tvar kosočtverce symbolizuje harmonii a integraci mezi nižším a vyšším, vnitřním a vnějším, spirituálním a fyzickým.

MISTŘI ZRCADLENÍ

Krystaly Oken jsou jako otevřená okna do sféry duše skrze které může člověk vidět za iluzi identit a do esence Sebe. Budou zrcadlit duši a přitom často zrcadlí temnější stíny strachu a nejistoty, která zpomaluje vyjádření světla duše. Jsou jako guru jejichž odraz je tak čistý, že jednoduše vrátí obraz Vás samých. Krystaly Oken jsou prázdné a bez ega. Jsou prostředkem skrze který lze nahlédnout do hlubších oblastí bytí.


Krystal Okno je velmi osobním krystalem a sílí tím více, čím více je používán. Velmi snadno se stávají osobními partnery při meditaci, kteří ve vás vzbudí touhu vstoupit dovnitř, být v tichosti a zažít sami sebe. Krystaly Oken budou přímo zrcadlit jedince, který s nimi vědomě pracuje. Tyto krystaly jsou tak čistými přijímači energie, že okamžitě vyzáří zpět do lidského vědomí to, co obdržely. Krystaly Oken v sobě neobsahují žádné záznamy a informace. Tyto krystaly odrážejí – zrcadlí. Pokud krystal zazrcadlí něco co se vám nelíbí, nemůžete vinit předchozího člověka, který se do krystalu díval. Je to o vás nebo nějakém aspektu vás samých na který je třeba se zaměřit. Kde se ve vztahu k sobě samým nacházíte uvidíte když se podíváte do Krystalu Okna. Tyto krystaly zrcadlí veškeré světlo člověka stejně tak jako jeho stíny v podvědomí. Jsou upřímní. Nevybírají co zazrcadlí, jednoduše odrazí nazpět vše, co je před nimi. Stejně tak jako existuje mnoho druhů skel, ale pouze jeden druh je zrcadlem, Krystaly Oken jsou jedinečné a jsou specialisty ve svém oboru.

Krystalů Oken není mnoho. Za celé roky mé práce s krystaly jsem jich viděla pouze pár. Nicméně, mohou se objevit v životě člověka, který je odhodlaný se upřímně a velmi jasně podívat sám na sebe. Aby došlo k včlenění toho co Okno zazrcadlí, je třeba odhodlání propustit myšlenky, činy, vzorce a chování, které zamezují přijetí zodpovědnosti žít v pravdě. Jinak může vzniknout v životě jedince konflikt, kdy uvidí potenciál své duše, ale nebude schopen nebo odhodlán ho manifestovat.

JAK POUŽÍVAT KRYSTAL OKNO

Existují dva hlavní způsoby které lze využít při práci s Okny. První způsob je zklidnění mysli a následné upnutí zaměřeného pohledu skrze okno do nitra krystalu. Tento způsob je velmi podobný jako při práci s křišťálovou koulí. Okno bude odrážet do mysli barvy, vjemy a pocity aurického těla. Čím více pracujete s krystalem tímto způsobem, tím snadnější bude možné vidět jemné vjemy, které se zjeví vnitřnímu zraku, když budete upřeně hledět do okna tvaru kosočtverce. Fazeta kosočtverce rozšiřuje a prohlubuje vhled, protože přirozeností tohoto tvaru je zářit a zrcadlit. Často když lidé hledí do kosočtvercového okna vidí nekonečný počet kosočtverců které se rozšiřují, což propojuje jejich vědomí do smyslu nekonečna.

Další způsob kterým mohou být Krystaly Oken použity je přiložení kosočtvercového okna ve vzpřímené poloze na třetí oko, zatímco jsou oči zavřeny. Krystaly Oken jsou velmi vizuální. Když je budete držet na třetím oku, ukážou vám obrazy. Takto se můžete s jejich pomocí podívat do konkrétního aspektu sebe samých, určité situace nebo vztahu. Dříve než použijete tento krystal k zrcadlení jistých specifik, očistěte prvně svou mysl a pak přiveďte do svého mentálního zaměření konkrétní aspekt na který chcete získat širší a hlubší úhel pohledu. Vložte tento obraz do okna a potom opět vyčistěte svou mysl a podívejte se dovnitř.

Zda je Krystal Okna použit k zírání do tváře kosočtverce nebo jeho přiložení na třetí oko záleží na osobě která jej používá a na individuální situaci. Pokud se rozhodnete pracovat s těmito krystaly, vyzkoušejte obě metody a uvidíte, která vám více vyhovuje.

Vedle meditace existuje několik dalších způsobů, kterými mohou být Okna použity. Mohou být použity ke čtení aury druhé osoby přiložením tváře okna směrem k této osobě a jeho následným přiložením na své třetí oko. Krystaly Oken mohou být také použity tímto způsobem jako pomoc při nalezení účelu duše konkrétní osoby. Okno vám pomůže vidět mezidobí mezi životy, kdy byla učiněna rozhodnutí jaké zkušenosti je třeba naplnit v osudu jedince. Propojením s čistou energií duše dovoluje člověku vidět jak do minulosti, tak do budoucnosti, aby odhalil svůj účel. Podobným způsobem lze nahlédnout a uvidět v okně kosočtverce skryté souvislosti – neviditelnou realitu jistých událostí. Při takové práci s druhými lidmi je velmi důležité vyčistit svou vlastní mysl a předem se zharmonizovat abyste se stejně jako Krystal Okna stali čistým zrcadlem.

Krystaly Oken mohou být velkými pomocníky při hledání ztracených osob. Čistý obraz hledané osoby je projektován do krystalu a sledují se obrazy, které přichází z krystalu zpět. Tímto způsobem mohou Krystaly Oken pomáhat senzitivním lidem kteří spolupracují s policií v hledání ztracených osob nebo věcí.

Tyto krystaly jsou také velmi silnými nástroji při zkušenosti smrti, kdy může člověk vidět za omezení fyzického světa a chce se vědomě připravit na vstup do světa ducha. V takovém případě je možné při práci s Krystalem Okna utišit turbulenci fyzické bolesti vyladěním své mysli na úroveň duše a zaměřením se na svět za materiální sférou.

Autor: Katrina Raphaell

Překlad: Martina Christová
www.mistrovskekrystaly.cz 

Tento článek lze šířit pouze v případě povolení překladatele a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.mistrovskekrystaly.cz, www.slunecnabrana.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.