Citrín

citrin-kamen-prirodni-surovy-mineral-krystal-prodejKrystaly citrínu vyzařují barevné spektrum od světle zlaté do tmavě hnědé. Citrín je důležitým členem rodiny křemene a je důležitý hlavně pro oblast pupeční čakry. Jeho zlatý paprsek stimuluje aktivitu ve všech fyzických systémech. Energie citrínu je jako energie slunce – teplá, utěšující, energetizující a životodárná. 

Vědomí spojené s centrem pupku je vědomí fyzické a materiální síly. Než pochopíme, že hojnost je naším božským dědictvím, energie citrínu nám bude zde pomáhat přitahovat bohatství pozemské. Když je čakra pupku rozvinutá, je možné přivábit jakékoliv materiální bohatství, které je třeba k dobrému živobytí na zemi. To, co se v podstatě děje v tomto stavu vědomí je to, že je člověk tak vyladěn na tvořivou světelnou sílu, že jednoduše ujasněním, definováním a projekcí toho oč žádá  bude k němu přivedeno jako k silnému magnetu. Je velmi důležité použít tuto sílu k manifestaci za účelem nejvyššího dobra. Pokud je použita pro egoistické sobecké záměry, vše co přijde se stane závislostmi, které nakonec přinesou majiteli ztrátu a bolest. Citrín lze použít k vystavění světelné síly kolem a uvnitř fyzického těla, aby mohla být tvořivá síla vědomě směrována a použita.  

Čakra pupku je hlavním místem pro fyzickou manifestaci. Lidé, jejichž vědomí je naprosto napojeno na materiální zemskou rovinu lze nazvat “uvíznutými ve svém pupku“. Mistrovství pupeční čakry, která je jedním z nejsilnějších energetických center, bude testovat charakter a integritu jedince. Je velmi jednoduché stát se závislými na potěšení a bohatství země. Ale když se tak stane, ztratí se z dohledu zdroj, ve kterém veškeré bohatství vzniká a noří se do zemské iluze. Pouze když centru pupku vládne korunní čakra, může být jeho energie správně a beze strachu z uvíznutí v přechodných pozemských libostech stahována.  

Jednou z barev korunní čakry je zlatá. Tento zlatý paprsek se manifestuje v citrínu ve vysoké kvalitě a může být použit ke stahování této čisté korunní energie do pupku k použití pro vědomou manifestaci a tvořivé záměry. Přenos zlatého paprsku do těla bude sloužit k ochraně a směrovat využití této silné tvořivé síly v životě jedince.  

Protože je pupek velmi blízce spojen se solarem plexu (kde jsou uloženy emoční vzpomínky), fyzická vitalita pupku může být často zachvácena vortexem solaru. Drúzy citrínu mohou být použity na srdeční čakře, solaru plexu a pupku, aby pomohly znovu energetizovat tělo a vyladit centrum pupku s centrem srdce. Často stažení pupeční čakry způsobí různé fyzické problémy jako je oslabené trávení, záněty ledvin a močového měchýře a zácpu. Drúzy citrínu mohou být umístěny přímo na postižené oblasti k rozbití a rozpuštění psychických a emočních souvislostí, které způsobují fyzické problémy. Například, pokud někdo trpí zácpou a nemůže řádně trávit a vstřebat své jídlo, je velmi pravděpodobné, že se nedokáže přizpůsobit vnějším nesouladům ve svém životě. Citrín je dokonalým kamenem k posílení jak psychického, tak fyzického těla. Tato síla umožňuje lépe se přizpůsobit mnoha vlivům, které ovlivňují celkový stav osobního zdraví.  Citrín je pro psychické trávení a vstřebávání. Jeho energie pomáhá zpracovat životní události, dát jim správný řád a zbavit se odpadu. Tato schopnost dovoluje člověku být v proudu života místo snahy zkoušet na něm viset.  

V případech, kde jsou lidé velmi citliví na vnější energie a vlivy, je vhodné u sebe citrín nosit nebo jej používat v krystalovém léčení. Vibrující žlutooranžová barva navýší množství světla obklopujícího tělo a tím vytvoří ochrannou auru. To sníží náchylnost na negativní vibrace a vlivy. Citrín je také dobrým kamenem v situacích, kde se člověk potřebuje cítit sebejistě a bezpečně.  Je to kámen, který hovoří s jistotou a převede tento smysl vnitřního bezpečí do vaší aury. Vibruje esencí zlatobílého světla korunní čakry, a tak tvoří tuto vibraci živoucí realitou ve vašem životě. Citrín vysoké kvality vyzařuje zlatý paprsek tak čistě, že přináší pozitivní sluneční energii přímo do vašeho prostředí. Citríny ve formě generátoru mohou být zasazeny do zlata a nošeny tak, aby jejich terminální špice směřovala dolů. Tak se krystal stává silným stahovačem energie korunní čakry do těla. Citríny iniciují vysokou vibrační sílu kdekoliv se nachází a jakkoliv jsou použity.  

Citrín je nejlepším kamenem k použití, když se snažíme zvládnout záležitosti pozemské existence jako je obchod, vzdělání, mezilidské vztahy nebo záležitosti rodinné. Při meditaci s citrínem lze cítit tekoucí teplo z vně i zevnitř. Hlavním účelem citrínu je manifestovat zlatou světelnou sílu do fyzické roviny a tady dělá citrín velmi dobrou práci. 

Citríny jsou dostupné ve formě drúz, generátorů s jedním či dvěma zakončeními, malých tromlovaných kamenů, kamenů drahokamové kvality a fasetovaných kamenů. 

Poznámka překladatele: Většina citrínů běžně dostupná jsou uměle přepalované ametysty. Pravé citríny jsou celkem vzácné a je třeba se obrátit na opravdu zkušené prodejce těchto kamenů. 

Autor: Katrina Raphaell

Překlad: Martina Christová
www.mistrovskekrystaly.cz 

Tento článek lze šířit pouze v případě povolení překladatele a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.mistrovskekrystaly.cz, www.slunecnabrana.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.