Krystal Katedrála - Světelná knihovna

Mistrovský krystal Světelná knihovna Při úsvitu každého dvoutisícového cyklu, velcí mistři, jak fyzičtí, tak nefyzičtí se schází, aby nastavili novou frekvenci vědomí pro další nadcházející věk. Na počátku věku Berana vystoupil Moses na horu Sinai a přijal Božský psaný zákon, který byl předán lidu. Když započal věk Ryb, Ježíš Kristus se zjevil na zemi, aby učil zákonu lásky – jeho život sloužil jako živý příklad lidského spirituálního potenciálu. Nyní, než jsme vstoupili do Zlatého Věku Vodnáře je možné, aby tyto stejné Božské zákony byly vetkány do našich srdcí a světlo lásky bylo opět vtěleno.

V tomto živoucím přerodovém období, mezi Věkem Ryb a Vodnáře, se znovu objevily Krystaly zvané Katedrála – Světelná knihovna. Slouží jako majáky, skrze které mohou vesmírní mistři přenášet příslušné informace otevírající srdce a mysl pro Nový Věk. Pokud jsou správně použity, mohou být Světelné Knihovny naprogramovány a mohou být do nich uloženy nové vzorce, které vytvoří a zachovají frekvenci vědomí na dalších dva tisíce let. Jsou-li správně naprogramovány, pak jsou tyto krystaly schopny přenášet frekvence, které vibrují shodně s vědomím univerza.

Některé Světelné Knihovny které se objevily na zemském povrchu byly použity stejným způsobem v Lemurii, kdy stařešinové Lemurie pracovali v harmonii se svými nefyzickými druhy a vytvářeli myšlenkové formy ladící s myslí univerza pro civilizaci této konkrétní éry. Nastal opět čas k přeprogramování těchto krystalů a k naplnění potřeb nových zítřků. Skupiny oddaných a odhodlaných lidí budou přivedeny ke Katedrálám, aby obdržely novou vlnu vědomí a programovaly tyto krystaly s předem vytvořenými záměry lepšího světa.

Prodej mistrovských krystalů Světelná knihovnaJméno Katedrála – Světelná Knihovna reprezentuje obojí – místo, kde je uznáván Bůh (Katedrála), stejně tak jako místo vědění a učení (Knihovna). Bůh je většinou zažíván prostřednictvím srdce nebo intuitivním smyslem a učení se objevuje v mysli a intelektu. Katedrály– Světelné Knihovny jsou místem, kde mohou stejně smýšlející lidé společně vyvažovat své intuitivní smysly vnitřního vědění s čistým intelektem. Když se touto cestou dostaví mentální rovnováha, kauzální čakra se aktivuje a moudrost ducha se může projevit ve hmotné formě prostřednictvím  myšlenek, kterým mysl dokáže porozumět.

Katedrály stejně tak jako knihovny mohou být něčím neosobním, jelikož jsou tu proto, aby sloužily každému, kdo do nich vstoupí. Ale všichni, kdo vstoupí do těchto míst, mají obvykle stejný záměr nebo cíl, a tím je učit se nebo se spojit s Bohem. Krystaly Katedrály – Světelné Knihovny jsou kombinací obou těchto míst a jejich posláním je shromáždit kolem sebe lidi, kteří mají stejné záměry a cíle. Společným jmenovatelem těchto všech lidí, který bude vědomě pracovat s těmito krystaly, bude jejich společné vyladění na světlo, lásku Boha a hledání vyšší pravdy a "vědomostí".

Katedrála Světelná Knihovna je jakýmsi profesorem nebo osvíceným mistrem, kolem kterého se shromažďují lidé, aby se učili. Tento Mistrovský Krystal nastoluje řád, nastavuje tón učení a určuje cestu, prostřednictvím které budou informace šířeny. Zodpovědností těch, kteří se přicházejí učit je rozhodnutí, čemu se chtějí učit. Jeli záměr účastníky jasně stanoven, mohou otevřít svou mysl k přijetí informací, které krystal vyšle.

Prodej mistrovských krystalů Světelná knihovnaKatedrály-Světelné knihovny jsou krystaly, které vypadají jako by byly vytvořeny mnoha částmi. Každá část je de facto samostatný krystal podobný nebo identický s druhými. Jednotlivé části mohou vypadat jako by byly spojeny jedna s druhou nebo dokonce mohou působit dojmem, že se vzájemně protínají. Všechny jsou připoutány k většímu “mateřskému“ krystalu, který formuje jedno zakončení.

Mnoho těchto krystalů je extrémně velkých, ale i malý dokáže poskytnout patřičné informace. Většinou se jedná o krystal křišťálu, citrínu nebo záhnědy.

V terminologii mineralogie, vzhledově jeden větší krystal s mnoha menšími dotýkajícími se a vzájemně protínajícími se krystaly je tvořen fenoménem zvaným “zdvojování“. V případě Světelné knihovny se dvojitá spirálovitá rotace objevuje uvnitř vnitřní stavby krystalu tvořící schůdky a vyrovnání podél stran a vrcholu. Tento dvojitý spirálovitý chod tohoto krystalu je přesně tím, co mu umožňuje obojí – přijímat vesmírné frekvence stejně tak jako přijímat lidské myšlenkové formy.

Světelné Knihovny, pokud jsou správně naprogramovány, mohou obsahovat posvátnou moudrost psanou jazykem světla. Toto vesmírné vědění je známé jako „akáša“. V těchto akášických záznamech je každá myšlenka, slovo a čin každé živoucí bytosti napříč časem uložena. Katedrály-Světelné Knihovny mají přirozenou schopnost rozlišovat a shromažďovat jen ty myšlenkové formy, které jsou v harmonii s vyšší inteligencí, nebo-li Božskou myslí. Proto jsou tyto Světelné Knihovny předurčeny shromažďovat vytříbenou esenci původní substance a převádět ji do jazyka, kterému je lidská mysl schopná porozumět. Zprostředkovávají tedy přístup k akášickým záznamům. 

Nabídku krystalů Světelných knihoven k prodeji najdete v sekci Mistrovské krystaly Krystaly křišťálu 

Autor: Katrina Raphaell

Překlad: Martina Christová
www.mistrovskekrystaly.cz 

Tento článek lze šířit pouze v případě povolení překladatele a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.mistrovskekrystaly.cz, www.slunecnabrana.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.