Krystalové léčení: “Nesmysl nového věku nebo Překvapující Pravda?“

prodej přírodních surových krystalůPro většinu z nás, kteří prožíváme své životy ukotveni ve fyzické sféře, kterou nazýváme “realitou“, je myšlenka krystalového léčení iracionální pověrou a “nesmyslem nové doby“. Je to jako kdyby se většina z nás ptala, jak může být kámen něčím více než kamenem, o to méně, jak může uchovávat energii nebo nám pomoci se léčit? Abychom na tuto otázku odpověděli, musíme se podívat za fyzickou existenci, o které si momentálně myslíme, že v realitě ve které žijeme, je “vším, co je“.

Fyzická hmota byla dlouho vnímána jako stabilní základ reality. Jinými slovy, fyzično je testem, který mnozí z nás používají k rozpoznání toho, co je “opravdové“ od toho, co “opravdové" není. Fyzická hmota ale není středem reality jakou ji známe. Místo toho je to pouze malinký aspekt nekonečné energie vesmíru. Můžete si představit fyzickou realitu jako tenkou, nejkrajnější membránu tohoto vesmíru, velmi podobnou kůži – vrstvě epidermisu, pokrývající neviditelnou podstrukturu dalších obrovských dimenzí, kde je energie vyjádřena jinak, protože vibruje v jiných frekvencích v závislosti na dimenzi, ve které existuje. Každý fyzický předmět, ať už je žijící nebo nežijící, neexistuje pouze na této fyzické úrovni, ale také ve velkém množství energetických dimenzí mimo fyzično.

Vše, co v tomto světě vidíte je ve své podstatě multidimenzionální. Váš celý tělový systém není ničím jiným než energií, která se projevuje v rozdílných vzorcích a hustotách. A to samé platí pro “neživé formy“ jako jsou kameny.

Když vzorce energie pracují pospolu nevzdorujícím a soudržným způsobem, potom zažíváme to, čemu říkáme zdraví. Tyto vzorce energie mohou být narušeny spoustou věcí. Když se to stane, zakoušíme stav nemoci. To vede ke slabému zdraví. Tyto odporující, nesouladné energetické vzorce jsou zodpovědné za všechny negativní symptomy, které zažíváme v naší fyzické formě, za vše, od bolesti hlavy až k rakovině.

Vše, o čem věříme že je pevné a “opravdové“ se nám jednoduše zdá opravdové pro naše fyzické smysly, ale naše fyzické smysly nedělají nic jiného, než interpretují energii jako vůni nebo pohled nebo rozpoznání pocitu. Jsou to naše smysly, které převádějí to, co je, z energetické holografické reality do statické reality, kterou nazýváme fyzickou. Jsou to naše smysly, které nám říkají, že jsme “odděleni“ od našeho okolí.

Na nejzákladnější úrovni nejsme jen součástí tohoto energetického pole, jsme jím také vytvořeni. Jsme jedním s každou živou a neživou věcí, kterou vidíme. Naše fyzické životy jsou pouze rozdílným vyjádřením stejné energie, která utváří “vše co je“ napříč každým vesmírem a v každé dimenzi. Amplituda a frekvence (kterou často nazýváme vibrací) ve které tato energie sama sebe vyjadřuje je to, co rozhoduje, zda se energie ve fyzické dimenzi stane člověkem nebo kamenem.

prodej přírodních surových krystalůKrystaly, a to co nazýváme drahými kameny, mají vibraci, která nemá vzorce odporu. Ve fyzickém světě patří mezi formy života, které mají nejvíce vyrovnané, soudržné, silné a jasně určené frekvence. Jejich stabilní fyzická struktura je důsledkem faktu, že jejich energetické vzorce harmonie, síly a soudružnosti jsou nezničitelné. Pokud ve fyzické dimenzi uchopíte krystal, může to vypadat, že neděláte nic více, než že se dotýkáte a díváte na oddělený fyzický předmět. Ale v jiných dimenzích, kde oba, vy i kámen existujete, se energeticky navzájem proplétáte. Toto energetické propletení způsobuje ve fyzické dimenzi změny ve vaší struktuře a psychice.

Řídící zákon každé dimenze ve vesmíru je zákon “jednoty“. Ve fyzickém životě jej nazýváme “Zákon Přitažlivosti“. Jednoduše řečeno, pouze frekvence, které jsou ve vibračním souladu mohou koexistovat. Proto, abyste mohli sdílet stejný prostor s jinou “formou“, musíte vibrovat na stejné úrovni na jaké vibruje ona. Zdraví je přirozeným stavem každé formy ve vesmíru. Proto, přirozená inklinace a tendence čehokoliv ve vesmíru je směrem k souladu, soudržnosti a lehkosti. To znamená, že přirozeným vývojem vibrace je, se synchronizovat a rezonovat ve směru zdraví. A proto, když sdílíte prostor s krystalem (nebo drahým kamenem), který neobsahuje vibraci odporu, místo toho, aby vibrace krystalu přejala nesoudržné vzorce, bude se vaše energie synchronizovat s energií krystalu a převezme jeho vzorec soudržnosti.

Tato synchronizace vám způsobí, že již déle nebudete vytvářet vzorec nemoci uvnitř svých energetických podstruktur a proto, fyzická manifestace této energie nemoci nebude déle udržována a fyzické symptomy zmizí. Díky tomuto účinku synchronizace jsou krystaly a drahé kameny jedinečnými agenty přivádějící nás zpět do vibračního stavu zdraví a harmonie. Cokoliv s energetickým vzorcem bez odporu se může chovat jako ladička, která nabízí vibraci, kterou můžeme využít k naladění se do zdravé vibrace. Toto je to, co se opravdu odehrává na energetických rovinách, když posloucháte hudbu, která ve vás vzbuzuje příjemné pocity nebo trávíte čas blízko osoby, vedle které se cítíte dobře nebo si vezmete homeopatikum.

Každý krystal nebo drahokam energeticky rezonují jemně odlišným vzorcem a proto, stejně jako naše specifické fyzické struktury, se projevují odlišně ve fyzičnu ve smyslu chemické skladby, stavby, geometrie, barvy a povrchu. Díky tomu každý z nich odpovídá vzorcům, které se nacházejí v našich konkrétních fyzických systémech. Například, sdílení prostoru s růženínem znamená odhalit energetické vzorce našeho fyzickém a metamorfním srdce ke sladění se se zdravím a přijetím vzorců s menšími odpory. Proto, když se vyladíme na růženín, nevyřešené záležitosti srdce zmizí, dovolujíce nám propustit vše, co narušuje naše energie, které se se srdcem ztotožňují.

Krystaly a drahé kameny rostou hluboko v zemské kůře přes miliony let v extrémně vysokém tlaku a teplotě. To je staví na místo mezi předměty na zemi s nejvíce vlastní energií. Jsou schopny přijímat, uchovávat, vyzařovat, projektovat, lámat a odrážet energii. Krystaly mají velmi konzistentní uspořádání atomů. V křišťálech vibrují tyto atomy stabilní a měřitelnou frekvencí. Díky tomu je křišťál výborným přijímačem a zářičem elektromagnetické energie. Z tohoto důvodu se křišťál používá v rádiích, hodinkách a mnoha dalších elektronických technologiích.

Vítěz Nobelovy ceny vědec Marcel Vogel zjistil, že krystaly mohou být nejen programovány jako křemíkové čipy v počítačích, ale mohou být také programovány energií vědomí. Přišel na to, že když člověk použije počítač, myšlenky jsou směrovány k počítači používáním klávesnice. Tato informace je uložena v křemíkovém čipu skrze médium, kterým je elektřina. Poté Vogel upřesnil, že stejně jako elektřina je myšlenka formou energie, kterou lze nasměrovat tím, čemu říkáme “záměr“. Na základě tohoto objevu došel k závěru, že krystaly mohou být programovány bez potřeby elektřiny, využitím pouze myšlenek jako informační energie.

Křišťál je tím, co nazýváme piezoelektrickým materiálem. Piezoelektrická substance je něco, co produkuje elektrický náboj, když je aplikován mechanický tlak. Když je piezoelektrický materiál umístěn pod mechanické napětí, dochází k posunu pozitivních a negativních nábojových center uvnitř materiálu a výsledkem je externí elektrické pole. Toto mechanické napětí může být způsobeno úderem nebo zkroucením materiálu tak, aby došlo k deformaci krystalové mřížky bez jejího prasknutí. Tento účinek také pracuje obráceným způsobem, kdy se materiál jemně deformuje při aplikaci slabého elektrického proudu.

Zatímco se neustále diskutuje o tom, zda hraje piezoelektrický účinek nějakou roli v souvislosti s lidským krystalovým léčením, skutečnost, že krystaly reagují na elektromagnetická pole má vážné důsledky. Má zásadní důsledky, protože naše těla jsou tvořena a neustále vyzařují elektromagnetická pole a krystaly a drahé kameny reagují na tuto elektřinu, která se tvoří a koluje v našich tělech.

Další zajímavostí je, že křišťál je složen z křemíku a kyslíku (SiO2), kombinace známé pro geology jako stavební základ všech minerálů. Naše planeta je vytvořena z minerálů obsahujících křemík a kyslík. Křemík je důležitým prvkem našich lidských těl. Někteří více vědecky orientovaní lidé vytvořili teorii, že přenos energie z přírodního krystalu ke křemíku uvnitř našich vlastních těl by mohlo mít něco do činění s fyzickým léčením způsobeným přítomností krystalů.

Krystaly a drahé kameny jsou nejsilnějšími nástroji dostupnými ve fyzické dimenzi existence. Jsou nástroji, které všichni z nás někdy podvědomě použili. Často se to děje prostřednictvím interakce, která nás přitahuje k nějakému specifickému kameni. Na fyzické úrovni si myslíme, že je “hezký“ a ani nevíme, proč se nám tak moc líbí, cítíme, že se ho chceme dotýkat a dát si ho do kapsy. Nemáme ponětí, proč jsme cítili tuto urgenci a nemáme vědomé pochopení toho, co stojí za tímto impulzem si ho vybrat. Netušíme, že nás naše energetická podstruktura volá ke konkrétní vibraci tohoto kamene abychom se s ním sladili a posunuli se k více soudržným vzorcům zdraví, než ve kterých se momentálně nacházíme.

Jako u všech nástrojů, klíčem k maximálnímu využití je naučit se, jak vědomě nástroj použít. Toto výše zmíněné scenário by mohlo přestoupit z podvědomého nutkání do vědomého procesu hledání konkrétního krystalu nebo drahého kamene na základě znalostí účinků při jeho použití. Vnímavost by byla taková, že účinek by byl obrovský. Kdybychom vědomě rozeznali, že jsou naše elektromagnetická pole ovlivňována energetickou kvalitou každého krystalu nebo drahého kamene, viděli bychom, že vytváří elektro-chemickou odezvu uvnitř našich těl a psychiky a dovolilo by nám to využít je jako silné nástroje, kterými jsou. Mohli bychom je každodenně využívat k podpoře zdraví, vědomí, růstu a evoluce uvnitř sebe a v multidimenzionálních životech, které vedeme.

Autor: Teal Swan

Překlad: Martina Christová
www.mistrovskekrystaly.cz 

Tento článek lze šířit pouze v případě povolení překladatele a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.mistrovskekrystaly.cz , www.slunecnabrana.cz  a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.