Selenit - kámen osobní pravdy a spirituálního cítění

ÚČINKY, VLASTNOSTI A VYUŽITÍ SELENITU 


selenit prodejSelenit tvoří ledově čisté, pruhované, jemné, delikátní krystaly. Selenitové krystaly přirozeně obsahují nejčistší kvality transparentnosti, které lze v minerální říši nalézt. Tento stupeň čistoty vyzařuje jasný paprsek čistého světla do jakéhokoliv prostředí, ve kterém je krystal umístěn. Když jsou Selenitové krystaly používány jako osobní meditační kousky, přivádí do vědomí člověka pochopení osobní vnitřní pravdy. Z tohoto důvodu může být Selenit použit k utišení a projasnění rozbouřených a zmatených stavů mysli. Bílá je vibrace barvy, která má spojitost s korunní čakrou. Selenit může být použit v meditaci nebo krystalových léčeních k aktivaci těchto nejvyšších energetických center. Malý krystal Selenitu může být umístěn na vrcholu hlavy ke stimulaci mozkové aktivity a k rozšířenému uvědomění. Selenit symbolizuje nejčistší dosažitelný stav mysli, ve kterém mají veškeré myšlenky vstupující do vědomí původ ve Zdroji a jsou přímým vyzařováním čistého ducha. Selenit je krystal, který může být použit k podpoře mysli a mentálních sil. 

Selenit se pohybuje na prahu čistého bílého světla a fyzické hmoty. Vibruje více na spirituální úrovni než na fyzické. Schopností projevit svou naprostou průhlednost je esence Selenitu tou, která tvoří sny a vize. Na rozdíl od čistých krystalů křišťálu, které pracují na všech fyzických úrovních, staví Selenit most, skrze který mohou být sjednoceny nejvyšší frekvence světla s nejjemnější úrovní hmoty.

Chemicky je Selenit hydratovaným síranem vápenatým. Slovo hydratovaný znamená, že je Selenit propojen s vodou jako primárním komponentem svého složení. Skutečnost, že je Selenit tak úzce propojen s vodou nám poskytuje cenný vhled do jeho přirozenosti a účelu. Pokud spojujeme emoce s elementem vody, můžeme najít přímou souvislost a vliv, který má Selenit na emoční tělo.

selenit prodejSelenit má jedinečný úkol v aktivaci našeho přirozeného aspektu, kterým je “spirituální cítění“. V Selenitových hůlkách najdeme často bublinky vody. Tyto krystaly jsou obzvláště účinné ve stabilizaci emočního těla a uklidnění nevyzpytatelných emocí. Selenit je ve vodě rozpustný, to znamená, že pokud je zanechán delší dobu ve vodě, tak se nakonec rozpustí. Tato vlastnost obdařuje Selenit také schopností odvádět přehnané emoce prostřednictvím své stabilizující světelné síly pravdivého cítění.

Některé Selenitové krystaly v sobě obsahují jemné přímočaré linie inkluzí. Tyto tenké linie jsou jako řádky v knize, které předávají zprávy příběhu uvnitř knihy uloženého. Tyto zprávy mohou být záznamy vlastní historie země, kterým byly krystaly Selenitu vystaveny. Záznamy ale mohou být také údaje, které byly záměrně do krystalů projektovány a uloženy pradávnými mágy a alchymisty, když byla ohrožena jejich existence. V těchto temných časech, když byli upalováni jako čarodějnice a vyháněni jako kacíři, rozhodli se uchovat své vědění, moudrost, chemické sloučeniny a alchymická tajemství do krystalů Selenitu, aby mohly být v budoucích časech znovu získány. Věřili, že ve správný okamžik a na správném místě, správná osoba ucítí poklady uvnitř uložené, vyladí svou mysl na krystal a spatří uložená tajemství. Tímto způsobem mohli tito mistři bílé magie pokračovat v předávání učení konkrétním studentům, kteří svým vlastním intuitivním naladěním získali právo obdržet toto vědění.

Protože má Selenit schopnost uchovávat informace, může být použit k telepatické komunikaci lidmi, kteří jsou na stejné mentální úrovni. Pokud je Selenit používán na tyto účely, krystaly musí být extrémně čisté a po každém takovém použití řádně očištěny.

prodej přírodního selenituExistuje vyšší oktáva našeho přirozeného cítění, která není ještě u většiny lidstva plně vyzrálá. Tato vysoká úroveň cítění se objevuje tehdy, když duše vyzařuje svou esenci do našich srdcí. Je to vibrace, která doprovází veškeré spirituální zkušenosti, odhalení, intuici a stavy bezpodmínečné lásky a klidu mysli. Selenit nyní přichází na scénu a s ním také nové zákony, které když jsou aplikovány, mají potenciál pomoci v posunu z místa naší nadměrné identifikace s neléčenými emocemi k vyšším rysům naší spirituální pocitové přirozenosti. Díky svým podélným liniím má Selenit jedinečnou schopnost přenášet esenci vyšší oktávy spirituálního cítění do roviny lidských emocí. A když se tak děje, nepohodlná emoční energie je alchymizována prostřednictvím vytvořeného vyladění na Kristovské srdce uvnitř každé bytosti.

Správným užitím a osobní přípravou může Selenit pomoci ve zrození naprosto nového  bytí zde na zemi. Současným navyšováním frekvence fyzické hmoty a snižováním frekvence světla Selenit ví, jak jemně navrhnout novou substanci, skrze kterou se může duch projevit ve hmotě. Když se toto děje, vytváří se nové synapse a okruhy, které umožňují světelnému tělu plně obydlovat hutnější úrovně bytí. Je pouhou otázkou času, kdy selenitové světlo přenos posílí a přetvoří nervové a hormonální systémy. Nakonec bude krev roznášet zprávu o “novém způsobu“ do každé žijící buňky lidského těla. Až se tento revoluční lidský pokrok projeví, požehnání spirituálních sfér sestoupí, aby se děly zázraky ve vašem životě tady na zemi.

Selenit je důležitým členem minerální říše a může být použit jako zásadní kámen pro mentální jasnost a pro rozvoj telepatických sil, stejně tak jako oceněn pro svou vlastní krásu.

Vzhledem k tomu, že je Selenit velmi silným spirituálním krystalem, je více než žádoucí pracovat s ním v kombinaci s uzemňujícími kameny a krystaly jako je Záhněda, Hematit a Černý turmalín. Černý turmalín vytváří se Selenitem dokonalou vyváženost polarit.

Nabídku krystalů Selenitu najdete v kategorii SELENIT

Autor: Katrina Raphaell
Překlad: Martina Christová
www.mistrovskekrystaly.cz 
Tento článek lze šířit pouze v případě povolení překladatele a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.mistrovskekrystaly.cz , www.slunecnabrana.cz  a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.