Mistrovské Krystaly

Mistrovské Krystaly jako Partneři Duše

Je evidentní, že na cestě spirituálního probouzení a rozšiřování vědomí nelze minout minerální říši. Krystaly, kameny a minerály začínají pronikat do života člověka často pro logickou mysl velmi nepochopitelným způsobem. Přitažlivost, která mezi kamenem a člověkem vzniká je mnohdy nepotlačitelná. Přeborníky v nekompromisnosti takové přitažlivosti jsou, kromě jiných krystalů a kamenů, krystaly mistrovské. Mistrovské krystaly v sobě nesou informace všech lekcí, kterými musí člověk projí...

Krystal Laserová hůlka

Znovuzrození Laserových hůlek Laserové hůlky jsou nenápadně dynamické a silné krystaly. Od pradávných dob, kdy byly používány v léčivých chrámech Lemurie, byly bezpečně uloženy v podzemí. Stařešinové této rasy je uložili k odpočinku před pádem velké Lemurské říše a donedávna naší doby byly v neaktivním stavu. Laserové hůlky byly uloženy v posvátných komnatách podzemních chrámů a před nějakým časem byly přemístěny, většinou do dolů v Jižní Americe. Bytosti vnitřní...

Krystal Tantrická dvojice

Přirozenost vztahů se v této době dramaticky mění. To, co bylo přijímáno jako “tradiční způsob“, již déle přijímáno není. Vysoký počet rozvodů, osamocených rodičů, homosexuálních vztahů, otevřených vztahů a různé další formy partnerství ukazují, že se tradiční model partnerství mění. Jsme ve víru změn a přeměny, a je to jako kdyby Shiva, Kali nebo Pan přišli vše rozdmýchat a vytvořit chaos, který přináší do vztahů nový řád. Uprostřed těchto změn se objevuje další krystal, který má klíče k&...

Krystal Dévický chrám

Podle mého názoru patří Dévické Chrámy mezi nejspeciálnější Mistrovské Krystaly ze všech. Obsahují prvek čistého kouzla a pokud jsou řádně použity, mohou otevřít bránu, skrze kterou mohou dévy vstoupit do fyzické reality. Dévy jsou všeobecně popisovány jako bytosti vnitřních sfér, které existují ve vyšších astrálních nebo vyšších rajských světech. Ty, které existují v astrální rovině mohou odpočívat mezi inkarnacemi. Dévy, které existují ve vyšších rajských světech se vyvinuly a vystoupily ...

Channelingový krystal

Geometrický a numerologický význam Channelingové Krystaly (dále jen ChK) lze rozpoznat díky své velké, sedmistranné fazetě v předním středu krystalu se zadní protilehlou fazetou tvořící perfektní trojúhelník. Spolu s trojúhelníkem se na zadní  straně často nachází další menší krystaly z této zadní strany vyrůstající. Numerologicky je sedmička metafyzickým číslem symbolizujícím žáka - mystika, hledajícího hlubší pravdy. Číslo sedm představuje vyšší mysl a jedince, který vsto...

Krystal Dow - krystal Kristovského vědomí

Transpersonální čakry Během posledních několika tisíců let byla většina členů naší lidské rasy ponořena do prožívání věcí ve fyzickém světě, než mimo něj. Během tohoto období jsme využívali osm hlavních čakrových center. Ale nyní, kdy naše galaxie dokončila svou velkou otáčku kolem Velkého Centrálního Slunce, započal nový Zlatý Věk. Pro lidské světelné bytosti se zde nabízí možnost asimilovat hojnost kosmických paprsků, kterými Velké Centrální Slunce žehná naší planetě. Pokud jsou řádně využity...

Krystal Transmitter - Vysílač / Přenašeč

GEOMETRICKÁ A NUMEROLOGICKÁ SYMBOLIKA Krystaly Transmittery jsou známé díky geometrii svých fazet. Manifestují číslo sedm – tři poměry (stejně tak jako Channelingový krystal). Nicméně u krystalů Transmitterů se dokonalý trojúhelník nachází ve středu krystalu a spojuje dvě symetrické sedmistranné fazety na obou stranách trojúhelníku. Sedmička představuje schopnost kontrolovat fyzické smysly a touhy k uvědomění pravdy nadvědomé mysli. Sedmička je Bohem uvědomělé Já a trojka ho přivá...

Krystal Strážce záznamů

"Strážce záznamů” je jeden z nejposvátnějších krystalů, který kdy může být spatřen nebo se kterým může být pracováno. V těchto krystalech mohou být uloženy eony moudrosti a při správném vyladění se na ně mohou předat starodávná vědění a hluboká tajemství Vesmíru. Tyto krystaly byly  vědomě a záměrně naprogramovány buď bytostmi Nadduše, které stvořily vibrační frekvence, které umožňují lidskému životu evoluci na zemi, nebo jejich přímou linií – Atlanťany a Lemuřany. Toto ...

Stránka 1 z 3 - 17 položek celkem