Pyrit - kámen hojnosti a prosperity

VÝZNAM A VYUŽITÍ PYRITU

pyrit prodejPyrit je často nazýván “Bláznovo Zlato“, přestože ohledně tohoto minerálu není nic bláznivého. Uvnitř této zářící krásy je kámen skrytého ohně, toho, který může být zažehnut k životu úderem o kov nebo kámen. Zemský element, který také rezonuje s energií Ohně, symbolizuje teplo a trvající přítomnost slunce a schopnost generovat hojnost prostřednictvím vlastní síly. Má přirozeně mužskou energii, je to kámen akce, vitality, vůle a odhodlání a dotýká se schopností a potenciálu člověka, stimulujíce tok nápadů. Přináší sebedůvěru a vytrvalost dokončovat věci.

Jako talisman je pyrit jedinečným ochráncem, vede energii ze země skrze fyzické tělo do aury a vytváří ochranný štít proti negativním energiím, škodlivinám prostředí, emočním útokům a fyzickým ublížením. Stimuluje druhou a třetí čakru, jejich sílu a schopnost vidět za maskami to, co je pravdivé.

Jméno pyrit pochází z Řeckého pyr nebo pyros, což znamená “oheň“ pro svou schopnost vytvářet jiskry, když jsou jeho kousky připevněny k sobě nebo k tvrdému povrchu.

Indiánské kmeny v Americe si vysoce cenily pyritu jako léčivého kamene kouzel a leštili ho do zrcadel, do kterých hleděli a ze kterých věštili.

Kousek pyritu umístěného doma nebo na pracovišti energizuje oblast kolem sebe a tím navyšuje vitalitu. Překonává intelektuální nevolnost z přepracovanosti a únavy nervového systému stimulací toku krve do mozku, navyšujíce mentální jasnost, zaměření a paměť

Pyrit inspiruje kreativitu v umění, matematice, vědě, architektuře a mnoha disciplínách, hlavně těch, které rozeznávají dokonalost a harmonickou symetrii přírody a vesmíru. Rozdmýchává kvality ambice, závazku a vytrvalosti a je také ideálním kamenem pro studenty.

Na pracovišti podporuje pyrit vedoucí schopnosti a je spojencem pro manažery a ty, kteří pracují na povýšení pracovní pozice.

Pyrit posiluje ochranné a asertivní mužské energie jak u mužů, tak u žen. Podporuje ženskou sebehodnotu a pomáhá překlenout tendence posluhování a snižování se. U mužů ukotvuje pocit sebejistoty v mužnosti a podporuje entusiastické vyjádření mužského erotismu.

LÉČIVÁ ENERGIE PYRITU

pyritPyrit podporuje ideál dokonalého zdraví, stahujíce vesmírné energie k aktivaci vyživujících energií pro tělo. V léčení často dosahuje rychlých výsledků. Může být prospěšný v případech, kde není vidět řešení. Je známý tím, že vytahuje příčinu nemoci k prozkoumání a je nápomocen ve vstupu do kořene karmických a psychosomatických nemocí.

Tento minerál zaštiťuje tělo před škodlivinami prostředí, stejně tak jako před nakažlivými chorobami. Může být účinný v boji s nachlazením, chřipkami a dalšími viry, onemocněními kůže a plísňovými chorobami a může být nápomocen v léčení vysoce infekčních onemocnění. Byl také používán ke zmírnění horkostí a zánětů. Je výborným kamenem k ochraně pro pečovatele a zdravotní pracovníky.

Pyrit navyšuje zásobu kyslíku v krvi a posiluje dýchací a oběhový systém. Je vhodný pro plíce, pomáhá s astmatem a bronchitidou a může být použit v léčení nemocí krve. Pomáhá s léčbou kostí, prevencí a opravou poškození DNA.

Pyrit také stimuluje správnou hormonální funkci a je výborný v boji s mužskou impotencí a neplodností. 

EMOČNÍ LÉČIVÁ ENERGIE PYRITU

 Pyrit je kamenem pozitivní energie a je extrémně nápomocen v melancholii a myšlenkách uzamčených na neštěstí a zoufalství. Uvolňuje stísněnost a frustraci a jako zrcadlo sebe odhaluje příčiny stojící za těmito emocemi a podporuje hledání řešení. Pyrit dovoluje podívat se za přetvářku, na to, co opravdu leží za slovy a jistou činností.

Energie pyritu je posilující pro ducha, dodává odvahu překonat strachy a činit jednotlivé kroky. Posiluje odhodlání dosáhnout jakýchkoliv cílů a může být použit k vystoupení člověka z ulity, podporujíce jeho dynamiku a sebevědomí. 

LÉČENÍ ČAKER A HARMONIZACE ENERGIE

Zlatý pyrit je také spojen s druhou čakrou, umístěnou pod pupkem a nad stydkou kostí v přední části pánve. Řídí tok energie a je centrem gravitace v těle. Je středem životní síly těla a řídí tok informací z těla do mysli a z mysli do těla. Intuice a jiná “nelineární“ komunikace přichází z této čakry. Když je mimo balanc, symptomy se manifestují jako zmatení, přehnaná závislost na druhých, potlačení pocitů, neschopnost cítit lásku, strach ze smyslnosti a sexu a frustrace. Když je druhá čakra v harmonii, člověk cítí vděčnost, radost ze života a nechává se životem v dobrém duchu vést.

SPIRITUÁLNÍ ENERGIE PYRITU

pyrit prodej kamene pyrituPyrit je výborným kamenem manifestace, umožňující stahovat vysokofrekvenční energii do fyzického těla a využít ji k činnosti pro vytváření hojnosti v životě. Jeho frekvence stimuluje vnitřní schopnosti a potenciál.

Pyrit může být také použit v krystalovém rozložení na těle k vyrovnání polarit a vytvoření harmonie v auře. Pokládá se na třetí oko, do rukou a na základní čakru k pevnému ukotvení aurického pole pevně v těle v náležitém souladu pro optimální fungování duchovního já v těle fyzickém.

BAREVNÁ ENERGIE PYRITU

Pyrit vyzařuje energii zlata přinášející úspěch, entusiasmus, štěstí a sílu. Je tradičně barvou králů, bohatství a slunce. Zlato se dotýká hluboké části našich myslí, kouzlíce obrazy mystických míst a dobrodružství. Světle zlaté krystaly nám přináší jednoduchou radost života – veselost a spokojenost. Tmavě zlaté krystaly mají hlubší a výraznější smysl oddanosti a věrnosti, poskytujíce nám zralý entusiasmus a schopnost sdílet celoživotní příslib péči a lásce.

Držíme-li pyrit při meditaci v každé ruce, může dojít k okamžité harmonizaci a navýšení energie. To je také vhodné při zakončení meditace k přivedení energie plně do fyzické sféry.

Nabídku pyritu k prodeji najdete v sekci Ostatní kameny a minerály

Zdroj: Internet
Překlad: Martina Christová
www.mistrovskekrystaly.cz 
Tento článek lze šířit pouze v případě povolení překladatele a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.mistrovskekrystaly.cz , www.slunecnabrana.cz  a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.