Optický kalcit - dvojlomný / romboidní

kalcit-dvojlomny-romboidni-prirodni-surovy-prodejJako dominantní silný kámen, dokáže být kalcit drahým přítelem v rapidně vyhrocených a měnících se časech. Jedna z nejdůležitějších lekcí, které kalcit předává je “umění bytí“. Pokud chce někdo uchopit tajemství kalcitu pouze myslí, jeho pravý význam nemůže být obsáhnut. Je žádoucí raději dovolit vašemu Bytí podívat se na kalcit z úrovně pocitu a spontánně přijmout esenci jeho učení. Vědění, které kalcit nabízí sahá daleko za mentálně lineární spojení a do sfér opravdového vědění. Mým doporučením, co se týče práce a vyladění se na tento krystal je jednoduše BÝT s ním. Dovolte si být čistými a otevřenými, abyste mohli obdržet multidimenzionální přenos světla a vědění, které změní způsob pohledu na realitu.

Kalcit se manifestuje prostřednictvím duhové škály vyjádření tak jako turmalín a křišťál. Kdykoli má minerál schopnost odrážet rozmanitost barevné frekvence je evidentní, že má tento krystal také schopnost sloužit mnoha způsoby tím, jak synchronizuje svou energii k barvám vibrací jednotlivých čaker. Kalcit se běžně vyskytuje v růžové, broskvové, oranžové, zelené, čisté, žluté(citrínové) a zlaté, ale může být také modrý, černý, šedý a červený (většinou jako výsledek růstu v přítomnosti jiných minerálů).

Stejně jako selenit, i kalcit se formuje ve vodě a krystalizuje do více než 700 různých tvarů. Dva hlavní a nejznámější tvary kalcitu jsou romboidně (kosočtverečně) tvarované krystaly a špicí zakončené krystaly běžně známé jako “psí zub“. Kalcit je uhličitan vápenatý a je velmi měkkým minerálem. Měl by být opečováván s velkou pozorností. Je citlivý na teplo, vodu a slunce a jednoduše se štípe a snadno se rozbije, pokud s ním není opatrně zacházeno. V mnoha ohledech je kalcit jako právě narozené hvězdné dítě, které se právě aklimatizuje zemi a musí být opečováván jemně a citlivě, jinak se rozpadne na kusy. Ale, pokud je o něho dobře a souladně pečováno, může být odhaleno mnoho zajímavého.

ZRCADLO HARMONICKÉ DOKONALOSTI

Kdybyste omylem upustili romboidní kus kalcitu, veškeré fragmentované kusy by se rozbily do romboidního tvaru, což znamená, že veškeré rozbité částečky by měly ploché paralelní plošky. Můžete prostudovat kalcit který byl uštípnutý. Všimněte si fragmentu nebo místa, které bylo rozbité. Zjistíte, že místo, stejně tak jako úlomek jsou také romboidního tvaru. Toto je nádherný příklad toho, že krystaly jsou tvořeny drobnými identickými základními stavebními částmi, které když se poskládají k sobě, vytvoří kompletní fyzický krystal, který můžeme zažívat prostřednictvím smyslů. Jinými slovy na atomické úrovni se společně atomy formují do mikroskopických romboidních (kosočtverečných) tvarů. Tento prvotní geometrický tvar pokračuje ve své manifestaci do krásného krystalu kalcitu, který můžete držet ve své ruce. Toto základní společenství atomického vzorcování kalcitu se v těle krystalu nekonečně opakuje a tato skutečnost nás učí jeden z přírodních zákonů vesmíru – že vše existuje ve všem, nejmenší jednotka představuje největší a utváří základ pro stavbu velkoleposti.

Kalcit jasně demonstruje atomickou synchronicitu, se kterou se veškeré vysoce vyvinuté krystalické stavby manifestují. Je to jako kdyby jedním z účelů kalcitu bylo dokázat našim smyslům, že ve vesmíru existuje silný hluboký řád. Protože kalcit tak jasně udržuje svou prvotní stavbu a symetrii, můžeme uvidět božskou pravdu. Když čistá kosmická síla vstoupí do materiální formy kalcitu, je možné udržet tuto integritu harmonie, jednoty a souladu napříč veškerými úrovněmi a sférami manifestace.

Přirozená měkkost kalcitu a jeho citlivost ke štěpení je další symbolickou lekcí. Ukazuje, jak nezávislý kalcit je na jakémkoli fyzickém tvaru. Je to skoro jako kdyby věděl, že bez ohledu na to, co se mu stane nebo jak malým se stane, nic neztrácí, protože jeho prvotní celistvost spirituální síly je zachována. Kalcit jasně představuje realitu celku existujícího uvnitř celku a multidimenzionální dokonalost vesmíru.

SPOJOVÁNÍ PARALELNÍCH REALIT

Kalcit v romboidním tvaru utváří šest paralelních úrovní společně propojených jedna s druhou. Každá ze šesti čtyřstranných rovnoběžníků existuje ve své jedinečné sféře reality a k tomu je každá připojena ke čtyřem z dalších paralelních stran sdílením jednoho ze společných úhlů. Kalcit znázorňuje jedinečné vyjádření řádu jako harmonickou integraci geometrických struktur sjednocených v jednom krystalu.

Při přímém pohledu na jeden z rovnoběžníků utvářející kalcit, vidíme dvě horizontální souběžné linie nahoře a dole spojených dvěma vertikálními souběžnými liniemi. Když sami sobě dovolíme pouze BÝT, jasný vzkaz paralelních realit může být vtisknut do vědomí a celý svět nového pochopení může vykvést. Každá linie představuje lineární realitu existující individuálně, ale přitom čelíme celému geometrickému tvaru, který spojuje každou linii pevně k další. Proto jsou tyto krystaly kalcitu v romboidním tvaru nejlepšími nástroji, které nám pomáhají propojit paralelní reality.

Termín “paralelní reality“ může mít různé významy. Existují tři hlavní způsoby, jak spojit zdánlivě naprosto oddělené reality, které nás krystaly kalcitu mohou naučit.

Přivedení Ducha Do Hmoty

prirodni-surovy-kalcit-prodejNejběžnější způsob, kdy nám kalcit slouží ve spojování paralelních realit je vytvářením mostů spirituálních pochopení do okolností nebo situací, které jsou zde na zemské rovině výzvou. Kalcit velmi pomáhá v získávání vhledu a pochopení proč jsou přitahovány jisté životní okolnosti a jaké jsou jeho spirituální významy a úrovně lekcí duše. V případech kdy nevidíte cestu ven ze zacykleného vzorce nebo když se stanete tak vtaženými do úrovně fyzické reality, že vaše vědomí selhává uvidět božský význam, použijte krystaly kalcitu. Pomohou integrovat spirituální realitu do jakékoliv potřebné situace. S tímto porozuměním je mnohem jednodušší přijmout zodpovědnost učit se pravdivým lekcím zahrnujícím životní zkušenosti.

Práce s kalcitem tímto způsobem dovoluje mysli vidět alternativní možnosti, cesty a řešení, které by jinak mohly vědomí unikat. Vrozenou schopností kalcitu je se harmonicky propojovat a pomáhat v pochopení toho, jak je spirituální realita složitě vplétána do veškeré manifestace na materiální rovině. Nejen že spojuje spirituální s fyzickým, ale rozpuštěním iluze oddělenosti pomáhá v přivedení a sjednocení dvou realit v jednu.

Meditace s kalcitem výborně pomáhá vaší schopnosti dělat změny ve svých postojích, chování a životním stylu, za účelem obsažení širší reality. Změny mohou být zprvu jemné a sotva znatelné, ale zaručují přínos vyššího řádu a jednoty tím, jak kalcit vtiskuje svou esenci do vašeho bytí. Může se vám stát, že při meditaci s kalcitem nepocítíte žádný posun, ale později během dne můžete zažívat záblesky vhledů nebo si můžete uvědomit, že vaše uvědomění narostlo nebo že se cítíte ve větším klidu. Protože kalcit spojí ducha s hmotou a každý jedinec se nachází ve svém jedinečném místě na cestě spirituálního vývoje, meditace s kalcitem bude pro každého jiná. Jisté je ale to, že bude fungovat.

Okno Do Minulosti

Kalcit může být také použit v místech silových vortexů a pradávných posvátných míst k propojení paralelních realit. Při vhodném použití a záměru je možné si začít uvědomovat reality, které existovaly před dávnými časy, předtím, než lidská rasa vstoupila do procesu plné materializace. Důvodem v napojení na tuto paralelní realitu je získat větší porozumění, jak využít vyspělé technologie, respektovat životní sílu a elementy a tvořit s Božskou Podstatou. Když použijete kalcit jako okno do minulosti, je možné zvědomit si životy, které jste prožili v dávných časech na posvátných místech. Pokud jen držíte či meditujete s kalcitem na místech jako je Egypt, Yucatán, Peru, Tibet nebo silových místech v USA jako je hora Shasta nebo Chaco kaňon, závoje času mohou být pozvednuty a mohou se objevit transcendentální prožitky.

Jedním z nejdůležitějších faktorů při práci s kalcitem ve vylaďování na paralelní reality, které souběžně probíhají v dávných (nebo dokonce budoucích) časech je “mentální odpojení“. To znamená, že všechny předešlé představy, koncepty a myšlenkové vzorce které existují v mysli tohoto století musí být dočasně propuštěny (odpojeny). Úroveň vědomí, která existuje v dávné Atlantidě, Lemurii nebo Egyptě je velmi rozdílná než úroveň vědomí, kterou máme dnes. Z velké části je naše vnímání omezeno rodičovskými, společenskými, náboženskými a planetárními programy, pod jejichž vlivem se nacházíme. Abychom se napojili na esenci vědomí, která existuje v jiném čase, čistý stav BYTÍ (místo myšlení) musí být navozen.

Energetické vortexy nacházející se na posvátných pradávných místech uložily do aurického pole veškerou historii, která se na tom místě odehrála. V těchto silových místech existuje mnoho realit souběžně.  Například, pokud navštívíte jeden z pradávných léčivých chrámů v Egyptě, je snadné být v přítomném čase, ale je možné se ve stejném okamžiku vyladit na římskou dobu, řeckou éru, prvotní dynastie nebo původní atlantské obyvatele. Při práci s kalcitem v napojování na minulé časoprostory je velmi důležité specifikovat časovou zónu na kterou se chcete naladit. Ve své podstatě se vylaďujete na realitu svého vlastního výběru a vaše bytí rezonuje v té časové frekvenci. Je důležité ujasnit své záměry a vizuálně se obklopit světelnou bublinou předtím, než se pustíte do takového časového cestování. Potom držte v ruce kus opticky čistého kalcitu u třetího oka a druhý na svém srdci a dovolte svému bytí vidět vjemy, které se objeví. Je nezbytné mít čistou otevřenou mysl a nesoudit co uvidíte. Může to být něco na co si nevzpomenete, ale co uvidíte může být nějakým způsobem pozitivně zasazeno do přítomnosti.

Nabídku Kalcitu můžete najít v kategorii Ostatní kameny a minerály

Autor: Katrina Raphaell
Překlad: Martina Christová
www.mistrovskekrystaly.cz 
Tento článek lze šířit pouze v případě povolení překladatele a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.mistrovskekrystaly.cz , www.slunecnabrana.cz  a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.