Krystal Tantrická dvojice

prodej přírodních krystalů křišťálu, ametystu, záhnědyPřirozenost vztahů se v této době dramaticky mění. To, co bylo přijímáno jako “tradiční způsob“, již déle přijímáno není. Vysoký počet rozvodů, osamocených rodičů, homosexuálních vztahů, otevřených vztahů a různé další formy partnerství ukazují, že se tradiční model partnerství mění. Jsme ve víru změn a přeměny, a je to jako kdyby Shiva, Kali nebo Pan přišli vše rozdmýchat a vytvořit chaos, který přináší do vztahů nový řád.

Uprostřed těchto změn se objevuje další krystal, který má klíče k odemknutí záhad “správného vztahu“ a pravdivého sjednocení s druhým. Krystaly Tantrických Dvojčat, nebo Tantrická Dvojice chcete-li, svou velkou kvalitou vlastní přirozenosti předávají moudrost nezbytně v tomto čase potřebnou, která nás učí “novému způsobu“ tvoření jak osobního vztahu k sobě samým, tak vztahů s druhými. Když jsou křišťálové energie krystalu Tantrické Dvojice integrovány do naší aury, jsme schopní vytvářet nové formy sblížení, které jsou v souladu s božským řádem Zlatého Věku Vodnáře.

Krystaly Tantrických Dvojčat jsou samy o sobě jedinečné. Vztahují se k osobním vztahům a k harmonickému sjednocení dvou oddělených, ale intimně spojených jedinců. Tantrická Dvojčata sdílejí společnou základnu, ale přitom mají dvě odlišná zakončení ve špici. Obě zakončení mohou nebo nemusí mít stejnou výšku. Důležitým faktorem je zde spárování dvou samostatných zakončení.

Další nádhernou charakteristikou, která se u těchto krystalů objevuje (ovšem ne vždy), je výskyt krásné zářivé duhy v místě, kde se jednotlivé krystaly spojují. Jaké by mohlo být krásnější znamení harmonického sjednocení, než prizmatická souhra světla a barev manifestující se v měňavé duze? Tyto krystaly, více než ty bez duhy, budou přenášet smysl radosti, zatímco vyzařují mnoho paprsků a možností, kterými mohou být vztahy zabarveny.

čistý křišťál krystaly prodejTantra znamená sjednocení nebo harmonické splynutí energií. Za prvé, nejdůležitější vztah který máme, je vztah se sebou samým. To, co cítíme a jak se stavíme ke svému vnitřnímu bytí se promítne do každého vztahu, se kterým se setkáme – hlavně do těch s lidmi druhého pohlaví. Muži a Ženy jsou polarizované energie, které si neustále navzájem zrcadlí osobní nejistoty a nesoulady. Pokud jsme ve stavu osobní harmonie sami se sebou, pak je možné najít sjednocení s další osobou. Pokud ne, budeme neustále projevovat náš vlastní stav bytí do druhé osoby.

Krystal Tantrického Dvojčete spojuje dvě individuální zakončení. To symbolizuje důležité učení. Pokud ve své podstatě Tantrické Dvojče opravdu obsahuje mystéria božského spojení s druhým, je zřejmé, že každý jedinec musí být prvně v souladu se svým vlastním zdrojem. Tyto Krystaly Tantrických Dvojčat poukazují na nezbytnost každého jednoho zakončení dosáhnout svého vlastního vrcholu dokončení. Stejně tak jako při hledání opravdového partnerství s druhým, je nezbytné, aby bylo prvně dosaženo našeho  osobního vnitřního vyladění na naši vlastní esencí.

Největší tantrické jednoty je dosaženo, když se duše stane jedním s nekonečným duchem. Prvním úkolem krystalů Tantrických Dvojčat je pomoci každému jedinci v dosažení a ustanovení prvotního stavu jednoty. V tomto smyslu představuje duální zakončení krystalu duši sloučenou s Božskou Esencí. Jak jednou dosáhneme opravdové tantry se svým zdrojem, budeme vědět, že všichni ostatní, bez ohledu jak rozdílně mohou vypadat, také sdílí tento zdroj ve své Božské Podstatě.

Druhý stupeň tantrického sjednocení je ve sféře mezilidských vztahů. Když dosáhneme vlastní jednoty se zdrojem, je možné přitáhnout si do života další bytost, která je také v souladu se svou vlastní esencí. Podobné přitahuje podobné a tyto typy vztahů mohou být definovány jako partneři duše. Ať už je vztah heterosexuální, homosexuální nebo nesexuální, společná podoba najde samu sebe. Když jsou dvě duše prvně v harmonii každá  sama se sebou, pak u nich může dojít k tantrickému sjednocení. To znamená, že prostřednictvím výměny energie jednoho s druhým si budou vzájemně usnadňovat větší jednotu s Božskou Podstatou. Dva lidé se potom stanou jeden druhému zrcadlem nekonečného ducha a vznikne božský milostný román.

Tantrická dvojice mistrovske krystaly prodejBýt naprosto přítomni s nekonečným duchem uvnitř sebe samých, zatímco zároveň v souladu s esencí uvnitř druhé bytosti, jsou dimenze času a prostoru překročeny a každá osoba je přenesena do srdce Stvořitele. Ztratit sebe samé v nekonečnosti momentu s druhou duší je zkušenost, která utváří život, který stojí za to žít.

Krystaly Tantrických Dvojčat které jsou nejlepší při použití s druhou osobou jsou ty, jejichž koncové špice mají stejnou výšku. Ještě lepší je, pokud přinejmenším jedna z fazet na každém krystalu sdílí stejné úhly. Například , pokud jsou tam trojúhelníky nebo sedmistěny na každém individuálním zakončení, účinky se zesilují. Krystaly Tantrických Dvojčat které vytváří zářivé duhy jsou také ideální při práci k vytvoření silného spojení duší s druhou osobou.

Dalším stupněm v tantře je nalezení tohoto stavu jednoty se všemi lidmi a všemi věcmi. To ovšem neznamená, že druhý člověk nebo věc se nezbytně nalézá ve stejném stavu vědomí jako vy. Co tu ale platí je, že prostřednictvím absolutního spojení s Božskou Esencí Jednoty je uvědomění si všech dalších forem pocházejících z tohoto samého primárního zdroje. Toto platí pro hudebníka ve vztahu k hudbě, umělce k umění, učitele ke studentovi, matku ke svému dítěti, obchodní partnery nebo jakýkoliv neomezený počet  vztahů, které se mohou v životě objevit. Jak je jednou navázán původní vztah se zdrojem, je jen otázkou času, kdy se objeví tantrická zkušenost se životem samotným.

Tantrické Krystaly, které mohou být použity ve všeobecném typu sjednocení ve vztazích, mohou být krystaly, které mají terminální zakončení v odlišných výškách. Ještě lepší jsou krystaly Tantrických Dvojčat, kde má každý krystal odlišné vlastnosti a účel, jako například krystal Transmitteru, který je spojen s Tabulárním krystalem.

VYMEZENÍ SPRÁVNÉHO VZTAHU

Pokud chceme mír na této planetě, naše vzájemné vztahy musí být změněny. Z globálního hlediska, stále nemilujeme své mezinárodní sousedy tak jako sebe. Snad je to tím, že nevíme jak sami sebe plně milovat, tak jak bychom mohli vědět jak milovat něco, co existuje mimo nás? Nastolený systém ve světě propaguje soutěživost a každý, ať vědomě nebo nevědomě, prosazuje v první řadě sám sebe více než druhé. Tento soutěživý vzorec rozevírá více do široka kleště oddělenosti a je odrazem odcizení, které existuje uvnitř našich vlastních duší. Podstatou tady je to, že jsme se odpojili z našeho vlastního zdroje, takže samozřejmě tento stav bytí bude sám sebe manifestovat ve všech našich vztazích, od těch nejvíce osobních až po ty mezinárodně politické.

prodej mistrovskych krystalů Tantrická dvojice záhnědaDalší vyjádření oddělenosti od zdroje můžeme sledovat v nekonečné snaze najít bezpečí vně sebe samých, jako například u druhých lidí. Ti, kdo se nachází ve vztazích, jsou často závislí jeden na druhém, aby cítili lásku a její hodnotu. Hluboká prázdnota, která se uvnitř nás nachází, neustále obrací naši pozornost ven k našim partnerům, aby vyplnila vnitřní nicotu. Tato prázdnota vznikla tím, že jsme se odcizili od vlastního zdroje. To je také jedním z hlavních důvodů, proč sexuální promiskuita dominuje západnímu světu. Na chvíli dokážeme nalézt přechodné sjednocení fyzických těl, ale dokud nedojde ke spojení na vnitřních osobních rovinách, sexuální akt nás často zanechá v pocitu osamělosti, a proto stále hledáme větší a silnější spojení.

Je nezbytné, aby se každý člověk ponořil do černé díry své samoty a aby rozbil pouta iluze zakořeněné ve falešném bezpečí. Musíme být odhodlaní podívat se přímo do zrcadla duše, abychom našli to jediné místo, kde se nachází opravdové osobní bezpečí a stabilita. To ovšem může být zastrašující cesta. Znamená to, že všechny dosavadní přechodné způsoby, kterými jsme sami sebe zabezpečili ve vztazích a v různých rolích, budou testovány ve světle zdroje. Podívat se do zrcadla duše, změnit sebe, stejně tak jako své vztahy, abychom dosáhli vyššího smyslu, vlastního bezpečí a vlastní emoční podpory, vyžaduje odvahu. Pouze vstupem do jádra samoty je možné dojít do souladu s esencí života samotného. A také je to způsob, jak se už nikdy necítit osamoceni.

Jednota s tímto prostorem zdroje nás zavede za ztotožnění se s tělem, myslí, emocemi, osobností a egem, zemí, galaxií nebo časem a prostorem. Dokonce nás dovede za ztotožnění se s vlastní duší do intimního spojení s nedefinovatelnou esencí života. Jen tam můžeme nalézt opravdové bezpečí, protože Božská Esence uvnitř nás je jediná věc, na kterou můžeme spoléhat skrze celou věčnost. Cokoliv nižšího než je soulad vztahu s Božskou Esencí je předurčeno ke vzniku možného pocitu osamocení. Popravdě, vše nižší než tohle, se v jistém bodě vypaří a zmizí.

První fáze v rozvoji “správného vztahu“ tedy znamená, že sebereme odvahu prozkoumat svůj vlastní vnitřní pocit oddělenosti a vyplníme prázdnotu bezpečím ve zdroji. Druhá fáze následuje přirozeně, když je tento prázdný prostor opečován a naplněn obrovskou bezpodmínečnou láskou, která z této esence vyvěrá. Pevný vnitřní základ bezpečí a sebelásky způsobí, že nikdy nebudeme muset hledat mimo sebe něco, co tam nemůže být nalezeno. Potom, a jen potom, je možné rozvíjet “správné vztahy“ s druhými.

PRÁCE S KRYSTALEM TANTRICKÉ DVOJICE

Prodej krystalů křišťálu, záhnědy, ametystu, turmalínuTantrická Dvojčata jsou křišťálové bytosti, které vyzařují realitu jednoty. Jejich držením, meditací s nimi, spaním s nimi nebo jen tak bytím v jejich přítomnosti začíná docházet k většímu sjednocení. To může znamenat větší sblížení sebe se zdrojem v osobním užití, nebo mohou být použity v práci s druhou osobou k vytvoření bližšího spojení. Krystaly Tantrické Dvojice jsou výbornými manželskými poradci a každý zainteresovaný člen by je měl držet v ruce, zatímco otevřeně vyjadřuje svůj názor a postoj ke vzniklému vztahovému konfliktu. Když je znovu obnovena rovnováha mezi jedinci, krystal začne vyzařovat tajemství partnerství duše, přenášejíce učení toho, jak je možné spojit se jeden s druhým bez toho, aniž by ztratili svou identitu nebo se vzdali osobní síly. Při použití krystalu tímto způsobem je dobré hladit jednu z fazet svým ukazováčkem. Ukazováček stahuje energie planety Jupitera, což obohatí komunikaci větší moudrostí.

Další výbornou možností jak krystal Tantrické Dvojice použít je v harmonizaci konfliktních vztahů, které mohou nebo nemusí být osobní. Tento druh vztahů může zahrnovat vztah zaměstnavatele a zaměstnance, bratra a sestry, rodiče a dítěte nebo jakéhokoliv jiného člena mezilidských vztahů. Když myslíte na druhého člověka a situaci s ním, držte krystal prvně v levé ruce a buďte otevření zralému řešení. Potom přiložte krystal ke svému srdci a dovolte si cítit opravdovou lásku k tomuto konkrétnímu člověku. Nakonec přiložte krystal na třetí oko a buďte otevření k přijetí moudrosti, která vám dovolí reagovat na tuto osobu a na konkrétní okolnost.

Také můžete krystal uložit na speciálním místě nebo ho nosit s sebou, zatímco otevřeně, láskyplně a upřímně komunikujete s druhou osobou a vyjadřujete to, co máte na srdci a na mysli. Pokud druhá osoba není otevřena této komunikaci (nebo je zemřelá), naprogramujte krystal pro rozvoj správného vztahu a umístěte ho na oltář, který vytvoříte speciálně pro tento záměr. Dovolte krystalu učinit svou práci a ustanovit harmonii. Zanechte ho tam tak dlouho, dokud se nedostaví požadovaný výsledek. Když programujeme krystaly které zahrnují druhou osobu, je důležité umístit tuto osobu a situaci do světla správného vztahu. Neprojektujte do krystalu své názory jak by se ten druhý měl změnit, aby došlo k naplnění vašich očekávání. Místo toho vytvořte prostředí, kde světlo a láska budou ozařovat situaci.

Prodej krystalů Tantrických dvojic najdete v sekci Mistrovské krystaly nebo Krystaly křišťálu

Autor: Katrina Raphaell

Překlad: Martina Christová
www.mistrovskekrystaly.cz 

Tento článek lze šířit pouze v případě povolení překladatele a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.mistrovskekrystaly.cz, www.slunecnabrana.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.