Krystaly, Lemurie a zimní slunovrat 2018

Krystaly a minerály jsou první, kdo zachycují, integrují a ukotvují na Zemi neustále přicházející nové energie. Prostřednictvím těchto energií se v krystalech také, mimo jiné, aktivují informace do nich v dávných dobách uložené. Tyto informace jsou uloženy ve formě energií, ve formě určitých vibrací. Krystaly jsou přijímače, vysílače a zprostředkovatelé “energetických zpráv“. Přítomnost krystalů ve vaší blízkosti a ve vašem životě velmi zásadně mění a ovlivňuje vaše energetické tělo a celkový vzestup vědomí nejen vaší bytosti. Probouzí a aktivuje buněčnou paměť. Přináší tak rozpomínání a informace aktuální a využitelné pro další etapu na vaší cestě.

Energie proudící nyní na planetu a vrcholící v den Slunovratu lze snadněji prostřednictvím krystalů “uchopit“. V tento den je velmi přínosné mít krystaly ve své blízkosti, na svém těle a je velmi prospěšné s nimi uskutečnit  rituál. Pro tento Slunovrat budou obzvláště vhodné krystaly Lemurské. Krystaly, se kterými je v den Slunovratu pracováno, budou jemně, a přitom hloubkově pracovat v energetickém poli lidí i po jejich využití v tento den. V den Zimního Slunovratu mohou být krystaly velmi dobře aktivovány pomocí lidského vědomého záměru. 

Martina Christová                                                                                                                           

"Ztracený kontinent Lemurie, světlem vyplněná “utopie“ je místem, kde má tolik posvátných hledajících moderní doby své kořeny. Pokud nyní čtete tyto řádky, je velmi pravděpodobné, že vaše duše má prvotní původ ve ysokofrekvenčních sférách Lemurie. Delfíni, mořští lidé, časní Bohové a Bohyně, Vysocí Kněží a Kněžky, všichni se vynořili z tohoto světa čisté ženské vibrace. Lemurie byla silně ukotvená v ženské energii. Její lidé (nebo výstižněji Světelné Bytosti) naprosto vlastnili schopnost intuice a mohli se proměňovat, vyzařovat světlo, teleportovat se, okamžitě se léčit a šířit kosmické a galaktické informace. ENERGIE KRYSTALŮ A VODY BYLY KLÍČEM. Srdeční centrum bylo u těchto Duší obrovské. Nebyla zde dualita a ego. Byl to ráj. A Lemurie byla a stále je, opravdová. Žije uvnitř vašeho srdce, vašeho ducha a vaší buněčné paměti. Tato energie se aktivuje během Slunovratu. Obdržíte vodopád Lemurského Světla. Před tímto darem můžete zažít bolest a trauma pramenící z odloučení od Lemurského vědomí. Může být uloženo extrémně hluboko. Dovolte andělům a Průvodcům z jedné vaší primární domoviny léčit, aktivovat a uklidnit vás. Lemurská Požehnání jsou zde."

Sophie Bashford

Překlad: Martina Christová                                                                              www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz  

Tento článek lze šířit pouze v případě povolení autora a překladatele a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.mistrovskekrystaly.cz , www.slunecnabrana.cz  a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.