Tabulární krystaly

Křišťál - prodej tabulárních krystalů křišťáluTabulární krystal je velmi vysoko vibrační krystal, zřídka kdy rozpoznán pro svou sílu, kterou v sobě skrývá. Tyto krystaly mají velmi odlišnou energetickou frekvenci než jakákoliv jiná krystalová konfigurace. Jejich plný potenciál nebyl stále řádně rozpoznán a využit. Tabulární krystaly se nenalézají ve všech krystalových dolech, nejsou běžné a zaslouží si ocenění, když se objeví. Tabíci jsou velmi silné a mocné krystaly se dvěma protilehlými fazetami většími a širšími než ostatní. Často jsou oboustranně zakončené a jen velmi zřídka je najdeme vytvářet drúzy.

TABULÁRNÍ KRYSTAL - ÚČINKY, VLASTNOSTI, POUŽITÍ

Tabulární krystaly slouží jako most nebo spojovací článek mezi jakýmikoliv body. Jejich síla leží v jejich schopnosti přenosu energie z jedné strany na druhou se zachováním dokonalé vyváženosti. Tabíci jsou spojovací komunikátoři, kteří budou stále dychtit  po vyrovnání energií sjednocením pólů se společnou základnou. Jsou úžasní v harmonizaci a vyrovnávání energií mezi dvěma osobami, dvěma čakrami nebo jakýmikoli dvěma elementy. V léčivém krystalovém rozložení mohou být umístěny mezi dva čakrové body k vytvoření spoje a integraci energií. Například Tabulátor může být umístěn mezi srdeční a krční čakru k umožnění většího verbálního vyjádření lásky. Nebo může být jeden umístěn mezi srdce a solar plexus k harmonizaci a vyrovnání vyšších a nižších těl a uvolnění negativních emocí. Tabuláry mohou být nasměrovány na mozková centra hlavy k vyrovnání hemisfér mozku a sladění do souladu intelektu a intuice. Tabulární krystaly mohou být drženy v rukou nebo umístěny mezi dvě osoby, které se rozhodly vzájemně se sladit a zharmonizovat své energie. Jsou výbornými manželskými poradci, protože pomáhají přemostit mezery v komunikaci nebo sdílení. Oboustranně zakončené Tabulátory mohou být naprogramovány a použity v telepatické komunikaci mezi dvěma osobami. Jedna osoba by naprogramovala  krystal a druhá by získala informace psychickým vyladěním se na krystal. Tato vyspělejší forma korespondence se může rozvinout do jedné z metod komunikace Nového Věku.

krystal-kristal-tabularni-prodejV případech emoční hysterie nebo extrémního mentálního utrpení mohou být tabulátory drženy v každé ruce k vyrovnání energetických toků v těle a pomoci tak vytvořit komunikaci s Vyšší Podstatou konkrétní osoby. Výsledky mohou být zaznamenány téměř okamžitě, protože léčení nastane na mentální úrovni, která umožní spojení mezi duševní silou a osobností. Tabíci neruší staré mentální vzorce – slouží místo toho jako most mezi vyšším a nižším, vnějším a vnitřním Já.

V pokročilých meditacích mohou být Tabulátory použity k vytvoření vědomé komunikace s diskarnovanými entitami, mimozemskými bytostmi nebo osobního spojení s “minulými životy“. Tato komunikace na úrovni duše vyžaduje utišený stav mysli a osobní vztah s Tabulárním Krystalem, který používáme. Tyto meditace vyžadují trénovanou mysl a neměly by se provádět pod vlivem drog nebo alkoholu. Při této meditaci se vylaďte na krystal který držíte v levé ruce a který přidržíte několik minut u každé čakry, aby se vytvořilo spojení mezi vašimi energetickými centry a Tabulátorem. Nakonec nechte krystal umístěný na vrcholu své hlavy a soustřeďte se na tuto oblast. Vizualizujte si vortex energie spirálovitě sestupující dolů skrze korunní čakru a dovolte jí usadit se ve třetím oku. Dívejte se svým šestým smyslem a dovolte vnitřní mysli interpretovat symboly, obrazy, dojmy nebo zprávy, které obdržíte. Plně a bez pochyb důvěřujte lekcím, které se vám dostanou během praktikování těchto meditací a snažte se začlenit tyto nové informace do vašeho každodenního života.

Tabulátory se často stávají osobními meditačními kousky nebo důvěrnými osobními učiteli, protože vytváří silné spojení mezi vámi a vaším Vyšším já. Přivábí svou pozornost k lidem, kteří se dokáží nejlépe vyladit na jejich frekvenci a mít užitek z jejich síly. Tabulární Krystaly se většinou objeví na scéně v klíčových momentech, kdy se vyvíjíte na své cestě do další úrovně uvědomění a potřebujete přítele k přemostění mezery a pomoc v překročení dalšího prahu.

Nabídku Tabulárních krystalů k prodeji najdete v sekci Krystaly křišťálu

Autor: Katrina Raphaell
Překlad: Martina Christová
www.mistrovskekrystaly.cz 
Tento článek lze šířit pouze v případě povolení překladatele a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.mistrovskekrystaly.cz , www.slunecnabrana.cz  a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.