Oboustranně zakončené krystaly

prodej přírodních surových krystalů křišťáluKdyž se šest fazet krystalu spolu spojí a vytvoří špici, je narozen krystal se zakončením. Pokud se tímto stylem spojí oba konce krystalu, vznikají Oboustranně Zakončené Krystaly (dále jen OZK). Tyto speciální krystaly mají schopnost doslova nasávat stejně tak jako vyzařovat energii z každého konce krystalu. Spojením energií ve středu těla tohoto krystalu může OZK vyzařovat tuto sjednocenou esenci z obou svých zakončení. Toto spojení sil dovoluje, aby byly OZK krystaly použity při speciálních meditacích a pokročilých telepatických praktikách.

Tyto krystaly jsou samy o sobě kompletní. Dosáhly perfektního vrcholného zakončení na obou koncích místo toho, aby vyrůstaly z povrchu kamene, kde vytváří zakončení pouze jedno. OZK vyrůstají ze svého středu z měkčí horniny. Neznají hranice nebo omezení a narůstají do dokonalého zakončení na obou stranách konců svých polarit. OZK nás učí, že je možné být vyrovnaní v našem duálním vyjádření ducha a hmoty. Symbolizují integraci obou světů do jedné formy a ukazují nám, že se všechny polarity setkávají ve svém středu. OZK vyzařuje pocit osobního sjednocení a jsou ideální k použití lidmi, kteří jsou mentálně nebo emočně nevyrovnaní. Jednoduchým uchopením OZK v každé ruce jen na 5 minut dojde k uklidnění a uvolnění jedince do stavu větší mentální a emoční stability.

Když uvíznou negativní energie ve tkáních, orgánech nebo auře těla, mohou být tyto krystaly umístěny na postiženou oblast nebo být nad ní přidrženy. To vytvoří energetický vortex, který vyčistí a rozpustí jakoukoliv stagnující nebo nepoužitelnou energii. OZK mohou být použity na centrech hlavy (jako je třetí oko nebo vrchol hlavy) k rozšíření vědomí a harmonickému propojení logiky s intuicí a fyzična se spiritualitou. OZK mohou být také přidrženy na místech různých oblastí mozku za účelem stimulace  nerozvinutých aspektů osobnosti nebo vědomí. Tento způsob práce může rozrušit těžké mentální bloky, které vytváří závislé chování a nezdravé postoje. Když jsou tyto staré programy vymazány, je možné vědomě vytvořit pozitivní pohled na svět a život jedince.

OZK mohou být přidrženy nad čakrovými středy a otáčeny po směru hodinových ručiček k očistě a otevření těchto center. OZK ametystu může být použit nad třetím okem, citrínu nad pupkem a záhnědy nad základní čakrou. OZK jsou ideální přiložené mezi čakrami během krystalového léčení k integraci a harmonizaci energetických center. Pomáhají rozpustit jakékoliv bloky, které zabraňují patřičnému toku energie skrze tělo. Jsou také výborné k použití na místech kolem očí a celkově na obličeji, kde se objevují vrásky. Tento typ novodobého faceliftu může zvrátit proces stárnutí tím, že uvolňuje stres, který je vytváří a vyživit tak citlivou obličejovou tkáň.

Dalším fascinujícím použitím těchto krystalů je při pročištění a zostření telepatických sil. Prací s partnerem, se kterým jste dobře propojeni a sladěni, mohou být OZK použity k propojení mysli obou jedinců vytvářejíce silnější spojení s Vesmírnou myslí. OZK mohou být dále použity při osobních meditacích a modlitbách k vyslání myšlenek na mír nebo při pozitivních afirmacích osobních cílů.

Nabídku oboustranně zakončených krystalů najdete v kategorii Krystaly křišťálu

Autor: Katrina Raphaell
Překlad: Martina Christová
www.mistrovskekrystaly.cz 
Tento článek lze šířit pouze v případě povolení překladatele a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.mistrovskekrystaly.cz , www.slunecnabrana.cz  a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.