Krystal Fantom

prodej křišťáluNěkdy když se podíváte do krystalu, objevíte tam menší inkluze ve tvaru pyramidy. Tato vnitřní zrcadla krystalu se nazývají fantomy a jsou něco jako kruhy uvnitř stromu, ve kterých značí růstový vzorec u krystalu, který prošel svou vlastní evolucí. Krystaly Fantomů prožily mnoho životů výuky, zatímco obydlovaly jednu stejnou fyzickou formu. Fantomy uvnitř sebe zaznamenaly období růstu, kterým krystal prošel a dospěl do své dokonalosti, pak přestal růst a potom opět pokračoval v růstu za hranice očekávání a do neznáma. Některé Fantomy mají mnoho vnitřních vzestupujících linií, na které když se vyladíte mohou odhalit tajemství vnitřního života krystalu.

Fantomy jsou vzácné a fascinující. Znázorňují mnohofázový rozvoj, který lze prožít v jednom životě. Krystaly Fantomů jsou kulminací vědění, které bylo získáno krystalem v jeho vlastních jedinečných cyklech vývoje. Je možné využít tyto vzácné krystaly v meditaci a učit se cestovat hlouběji do záznamů své vlastní duše. Hleděním do hloubky fantomu uvnitř krystalu a následným zavřením očí a přenesením tohoto obrazu do své vlastní vnitřní mysli je možné cestovat spolu s vašimi vlastními vzpomínkami a vystopovat genealogii vaší duše zpět ke zdroji. Síla takové zkušenosti nesmí být přehnána. Je to cesta, kterou člověk nastoupí po letech, pokud ne životech očišťování a příprav. Krystaly Fantomu mohou být v takovémto procesu příprav velmi silnými pomocníky. Jejich symbolická přítomnost poskytuje klíč k mnoha tvářím životů ve kterých žijeme, a čisté mysli může odhalit pravdu rozmanité existence.

Pokud jsou náležitě použity, mohou Fantomy odemknout a otevřít dveře do posvátných svatyní duše. Jsou držiteli klíčů k vyšším dimenzím a vnitřním sférám. Použijte je s velkým respektem a pokorou a ony vás naučí více o vás samých než jste kdy tušili. Meditace s Fantomy vyžaduje mentální disciplínu a trpělivost. Když praktikujete tyto meditace, je třeba pamatovat na to, že obyčejná probouzející se mysl není přizpůsobena vidět jemné vibrace, které tyto krystaly vyzařují. Bude nezbytné natrénovat mysl aby byla dostatečně klidná a aby mohla tlumočit tyto vjemy. Ale postupem času a praxe se Fantomy stanou nejhodnotnějšími a nejdůležitějšími učiteli pro odhodlaného studenta.

Autor: Katrina Raphaell
Překlad: Martina Christová
www.mistrovskekrystaly.cz 
Tento článek lze šířit pouze v případě povolení překladatele a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.mistrovskekrystaly.cz , www.slunecnabrana.cz  a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.