Co je uvnitř krystalu?

prodej přírodních surových pravých kamenů, krystalů a minerálůUvnitř krystalu je království a ticho. Království, protože není nikoho vně, kdo by krystalu vládl. Je to království ticha. Není to ovšem prázdné ticho, je to ticho plné informací. Informace o kráse, božství, hojnosti a blaženosti. Tyto informace lze vidět běžným zrakem, je to jiskření, duha a vlákna. Každý odlesk, duhové blyštění i každé vlákno obsahuje zhuštěné informace, které se načítají v okamžiku svého času. Ty informace jsou v krystalu stále uloženy a jsou propojeny s informačním polem vesmíru a zjevovány bez ustání. Jen čitatel či knihovník je může v určitý pozemský čas rozklíčovat. Vše je střeženo a pojištěno, tyto informace nemohou být nikým zneužity, i když by to tak mnohdy mohlo pozemským posuzováním vypadat. Není to možné, nikdo není schopen přechytračit boží plán, ve kterém byly stvořeny.

Jejich působení je tak rozsáhlé. Působí na všechno na zemi i ve vesmírech. Každá informace je napojena na hustou síť dalších světelných vláken a tyto na další a další a na své cestě vykonávají svá misijní poslání. Je to vždy jedna informace mnoha významů a různorodého využití pro neustálé rozšiřování vesmíru. Proto krystaly působí jako média, skrze nichž se dějí světové a vesmírné posuny a transformační děje.

Člověk, který má ve své blízkosti krystal zachycuje jeho vysílání do svého informačního pole, pokud je jeho vibrace na stejné vlně jako vibrace vysílané informace, tedy jinými slovy, pokud je informace jemu určena. Nemusí si uvědomovat, že se tak děje, ani nic pro to dělat, např. je doveden na místo v blízkosti krystalu, ten předá informaci, která způsobí změnu v jeho informačním poli. Není důležité, aby člověk uměl informaci odkódovat, to je činěno samovolně tím, že jeho vibrace přitáhne vibrační pole informace.

Ti, jenž se zabývají posláním urychlování šíření informací tzv. knihovníci, jsou přirozeně vybaveni vlastní informační strukturou, která je vede bez úsilí a námahy tuto misi vykonávat. Lidé, kteří si zamilovali krystaly a využívají jejich působení s láskou a respektem jsou přirozeně chráněni a vedeni k prospěšnému konání pro svůj prospěch, ale zároveň jejich prospěch ovlivňuje prospěch dalších lidí.

Lidé se domnívají, že je krystal nutno očišťovat a nabíjet. Mohou tak činit, pokud je jejich přesvědčení k tomuto vede, ale krystal je sám o sobě vybaven samočistící schopností, jeho síla se nevyčerpává, i když je materiálně zničitelný, jeho podstata jemnohmotné energie, ve které jsou uschovány informace je vskutku nezničitelná. Tudíž to znamená, že není možné jeho vybití, jen je možné, že nemá již přínosné působení na člověka. To znamená, že informace vysílané krystalem už naplnila svůj účel a její další využití ztrácí pro tohoto člověka smysl. Takzvané očišťování tekoucí vodou má jiný význam. Působí blahodárnou svěžestí a oživení energetických vláken, tzn. k mírnému urychlení vibrací, spíše však občerstvujícím dojmem, než zesilujícím. Dalším přínosem je přímý kontakt s vodou, která je také médiem a pomáhá v přenosu informací. Ty pak putují zase na jiná místa, kde dochází k jejich využití.

Krystaly jsou dalším důležitým propojovatelem všech bytostí v celém vesmíru. Ale to již víme, že vše je spojeno se vším a vše s sebou nese svůj vlastní smysl.

Nabídku krystalů křišťálu najdete v prodejní kategorii Krystaly křišťálu

Autor: Libuše Malinová                                                                                    http://harmonickyprostor.simplesite.com/431440427