Čím jsou krystaly fyzicky a ezotericky

Jkristal prirodni prodejako veškerá hmota, krystaly jsou složeny z miniaturních částic zvaných atomy. Tyto stavební bloky fyzické sféry jsou tvořeny ještě menšími částicemi zvanými protony, neutrony a elektrony. Podíváme-li se blíže zjistíme, že tyto jednotky energie vlastně hmotou nejsou, ale že jsou jemnými vibracemi a  že každá tato jednotka je vyladěná na kosmickou sílu. Celý fyzický svět je vytvořen z různých variací a kombinací těchto atomů. Způsob, kterým se jednotlivé atomy spojují k sobě s druhými atomy určuje, jaké molekuly se vytvoří a jaké materiály se zmanifestují. Ve formaci krystalových struktur, jako jsou čisté křišťály, jsou atomy pospojovány v dokonalé jednotě a harmonii, jako kdyby se držely za ruce nebo se vzájemně spojily jako kousky puzzle. Tato prvotní integrita se také manifestuje na molekulární úrovni tím, že všechny pulzující molekuly vibrují na stejné frekvenci. Tato mikrostruktura (neboli mřížka) určuje fyzické vlastnosti krystalu – jeho vnější tvar, tvrdost, rýhování, typy lámavosti a optické vlastnosti.

V krystalovém království existuje sedm rodin. Každá rodina má svou vlastní geometrickou strukturu a molekulární podobnost, a každá má svou linii krystalů, které vytváří společnou geometrickou mřížku. Pro lidské oko manifestují jednotlivé krystaly ve vnějším světě molekulární skladbu kosmického geometrického tvaru. Systém každého krystalu má své pomyslné osy rotace a různé úhly, ve kterých se tyto osy protínají. Délky os a úhlů mezi nimi určují tvar krystalu. Sedm kmenů krystalového království jsou: Izometrický systém (krychle, jako fluorit), Tetragonální (čtverečná, jako wulfenit), Hexagonální (šesterečná, jako smaragd), Trigonální (klencová, jako turmalín), Ortorombická (kosočtverečná, jako topaz), Monoklinická (jednoklonná, jako azurit) a Triklinická (trojklonná, jako tyrkys). Tyto prvotní krystalové kategorie jsou přirozeným vesmírným výtvorem, který se manifestuje na fyzické rovině prostřednictvím minerální říše.

prodej pistaluŘád, ve kterém se atomy uspořádávají v krystalické struktuře je to, co umožňuje u těchto materiálů vytvořit svoji celistvost a kompletnost. Každá individuální jednotka energie se vyladí na kosmickou sílu a následně se harmonicky propojí s dalšími atomy za účelem vytvořit velmi čistou ryzí formu hmoty. Tato fyzická manifestace jednoty vibruje kosmickou silou, která ji vytvořila. Tak můžeme být svědky dokonalých tvarů, nádherných barev a zářícího světla. Terminální špice krystalu spojuje a vylaďuje každou molekulu, atom, proton, neutron a elektron, který utváří krystal k vesmírnému zdroji energie. Krystaly mají schopnost přijímat, ukládat, vyzařovat, vysílat, odrážet a lámat světlo, které je ve fyzickém vesmíru nejvyšší známou formou energie.

Když prozkoumáme atomovou strukturu krystalů nebo čehokoliv ve hmotném světě, je evidentní, že je celá fyzická manifestace vibrační variací jedné prvotní esence. Když je rozšířen rámec vědomé vize uvidět realitu tímto způsobem, je překročeno omezení mysli a dveře do vyšších dimenzí a vnitřních sfér se široce otevřou. Krystaly mohou pomáhat v procesu aktivního probouzení tím, že nám ukazují a učí nás, jak se dostat do souladu s tou esencí, která utváří a ze které se skládá celý vesmír. 

Autor: Katrina Raphaell

Překlad: Martina Christová
www.mistrovskekrystaly.cz 
Tento článek lze šířit pouze v případě povolení překladatele a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.mistrovskekrystaly.cz , www.slunecnabrana.cz  a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.