Krystal Laserová hůlka

Znovuzrození Laserových hůlek

Laserová hůlka-prodej mistrovských krystalů Laserové hůlky jsou nenápadně dynamické a silné krystaly. Od pradávných dob, kdy byly používány v léčivých chrámech Lemurie, byly bezpečně uloženy v podzemí. Stařešinové této rasy je uložili k odpočinku před pádem velké Lemurské říše a donedávna naší doby byly v neaktivním stavu. Laserové hůlky byly uloženy v posvátných komnatách podzemních chrámů a před nějakým časem byly přemístěny, většinou do dolů v Jižní Americe. Bytosti vnitřní země uchovávaly tyto krystaly v bezpečí a pod ochranou a zcela nedávno je vydaly na povrch země, aby byly opět použity v pokročilých léčivých praktikách. V těchto krystalech leží tajemství projekce laserového paprsku. My jako rasa jsme až nyní připraveni vědomě využívat malý kousek jejich velkého potenciálu. Ve špatných rukou by tyto mocné předměty mohly způsobit velké škody s negativními následky. Ve správných rukou se stávají extrémně účinnými nástroji a prospěšnými učiteli.

Laserové hůlky v sobě nenesou pouze vědomosti o kořenech pradávných civilizací, ale také hvězdných prostorů, ze kterých původně vzešly. Tyto krystaly mají hluboký a intimní vztah jak s vnějším prostorem, tak s hloubkami vnitřní země. Když lidé pracují s těmito krystaly na povrchu planety, vytváří most mezi světy. Často se lasery nachází v tabulárním tvaru, který představuje integraci, harmonizaci a spojování se s dimenzemi, polaritami, nebo frekvencemi. Když jsou laserové hůlky použity v meditaci, je možné přemostit mezery v komunikaci se svým Já stejně tak jako navázat jemnější komunikaci s křišťálovou říší.

Rozpoznání laserových hůlek

Laserové hůlky vypadají pradávně a drsně. Nejsou nezbytně atraktivními krystaly. To je součástí jejich přestrojení. Nevypadají zrovna krásně ve srovnání se všeobecnou představou, jak by měla vypadat “krása“ co se krystalů týče. Tyto hůlky musí být rozpoznány pro svou energii. Pokud někdo hledá dokonalost pouze ve vnějším vzhledu, nebudou k těmto krystalům přitahováni. Těm, kteří pochopili pravdu o vnějším vzhledu a rozvinuli vizi třetího oka, se budou tyto krystaly zjevovat jako sloupce čistého světla.

Laserové hůlky jsou dlouhé tenčí krystaly s malými fazetami tvořícími koncovou špici. Připomínají prsty – nehtem by byly fazety tvořící zakončení s tělem dlouze protaženým a zužujícím se a rozšiřujícím se na spodku krystalu. Tyto prodloužené štíhlé kužely jsou rozpoznány jako hůlky, skrze které může být směrována a projektována energie.

Laserové hůlky na sobě mají často leptání nebo odlišné značení než které lze nalézt na jiných typech krystalů. Písmo na těchto krystalech připomíná hyeroglyfy, které lákají k rozluštění symbolů, které jsou očividně přítomné. Tyto krystaly, které byly kdysi přítomny v léčivých chrámech Lemurie zaznamenaly své vlastní zkušenosti, když sbíraly informace o lidském zdraví a jeho léčení. Čím více léčení bylo těmito krystaly provedeno, tím silnějšími se staly, tím obsahují více vědění a tím více značení na nich může být rozpoznáno. Prostřednictvím osobní meditace a vyladění na laserové hůlky s rytinami může být osoba v podstatě vzdělávána v pokročilém léčivém umění, které Lemuřané praktikovali.

Jak bylo zmíněno, laserové hůlky často připomínají tabulární krystaly kromě toho, že jejich úhly nejsou rovné. Nesouvislé křivé úhly jsou hlavním rozpoznávacím znamením laserových hůlek. Úhly tvořící tělo krystalu většinou začínají jako malé, na základním úhlu krystalové fazety a značně se rozšiřují když dosáhnou základny krystalu. Úhly v laserových hůlkách jsou jedinečné v tom, že jsou zahnuté a přitom stále obsahují přímou, nepřerušenou frekvenci energie. To je symbolikou iluze nedokonalého tvaru, což je jedna ze základních lekcí, které tyto krystaly vyučují. Jejich tvar vypadá nedokonale, přitom jsou čisté ve své podstatě, energii a projekci.

Mistrovský krystal laserová hůlka prodejÚhly na laserových krystalech jsou odchýlené a až dosáhnou fazet formujících koncové zakončení, jsou pak rovné. To umožňuje energii pohybovat se vysokou rychlostí skrze tělo krystalu, jako voda hrnoucí se v rozeklaném horském proudu. Ale jak je tato energie směrována a úsečně zaměřena skrze malou špici, vyzařuje ven s projekcí laserového paprsku. Tato duální síla energetického pohybu dovoluje laserovým hůlkám, aby byly použity na účely, ke kterým se druhé krystaly nekvalifikují.

Předtím, než byly tyto krystaly transportovány na zemi, byly tyto úhly dokonale rovné. Ale jak snížily svou frekvenci aby se manifestovaly na fyzické rovině, hustší vibrace materiálního světa posunula úhly, když krystaly vstoupily do magnetického souladu s póly země. Když se toto odehrálo, světlo cestující skrze krystaly se stalo tak intenzivním, že tvar úhlů byl pozměněn. Díky tomu mohou být vyšší frekvence světla vyzářeny skrze tyto krystaly, které jsou jakoby v podstatě přizpůsobeny zdánlivě nedokonalým zákonům fyzického světa.

Použití Křišťálových Laserových Hůlek

Laserový paprsek extrémně intenzivního světla vysílaný z těchto krystalových hůlek může být použit k vytváření energetických silových polí, nebo ochranných štítů kolem lidí nebo míst. Držením laserové hůlky v pravé ruce a vysíláním přímého paprsku energie skrze krystal je možné rozpoznat silové pole, které může být prakticky neprostupné. Tyto krystaly by neměly být přímo namířeny svým zakončením na druhé lidi, protože dokáží udělat řez do aurického pole.

Laserové hůlky mají speciální úkol v umění neviditelnosti. Energetický paprsek, který může být nasměrován skrze tyto krystaly, když je zkombinovaný se světlem projekce od vědomého člověka, může být oslnivě jasný. Skrze oddanou práci a pokročilý tréning mohou tyto krystaly vytvořit silové pole, které vás bude obklopovat a bude jako bariéra  mezi vaším tělem, vaší aurou a vnějším světem kolem vás. Umění neviditelnosti leží v odstranění přitažlivosti. Nezbytně opravdu nezmizíte. Místo toho projektujete kolem sebe silné světlo, skrze které druhý člověk nemůže vidět a tím se vytvoří iluze zmizení. Navýšením silového pole tak, až se spojí s frekvencí přítomných světelných paprsků, splynete s okolím a jste neviditelní.

Operační nástroje

V pokročilých léčivých praktikách mohou být laserové hůlky použity k provedení vysokých dovedností jako jsou psychické a emoční operace otevřeného srdce. Tento typ aurických operací by měl být proveden pouze tehdy, kdy si je přijímající osoba naprosto vědomá procesu a již se podívala, vyrovnala a zpracovala postoje, pocity nebo závislosti, které laserová hůlka vyřízne pryč. Dokud není osoba naprosto pravdivě připravena a ochotna uvolnit myšlenkové vzorce, koncepty a omezující emoční pouta a identifikovat se s více pozitivním sebe-obrazem, vzorce se vrátí, aby se z nich i nadále mohl jedinec učit. Léčení, které může nastat s použitím těchto krystalů je dosaženo pouze tehdy, když je člověk opravdově připraven pustit pozemskou šlamastyku a sladit se s více pročištěným Já. Všeobecně je třeba několika krystalových léčení a oddaný udržovací plán bude předcházet každému dokončení práce s laserovými hůlkami.

Laserový paprsek energie projektovaný skrze tyto krystaly je podobný těm, které směrují psychičtí chirurgové z Filipín skrze své konečky prstů k separaci molekul masa, aby vstoupili do nemocného těla. U laserových hůlek může intenzita světla, která se vytvoří když vy - léčitel, vědomě projektujete své vlastní světlo skrze krystal, může potenciálně řezat skrze ocel. Ale to co je proříznuto a vyříznuto jsou staré způsoby myšlení, víry pocitů, které nejsou konstruktivní pro osobní záměr duše.

Nejběžnějšími místy při této práci krystalového léčení jsou oblast hrudníku a solaru plexu, kde emoční plevel dusí srdce, kolem třetího oka nebo základny krku, kde jsou staré programy a vzorce uloženy.

Laserové krystaly se ve vašich rukou stávají skalpely. Při jejich použití je nezbytná ohromná zodpovědnost. Musíte být naprosto jasně a čistě vedeni před a během procesu jejich používání a projít předběžným tréningem a praxí této činnosti. Laserové hůlky jsou jako černý obsidián. Nesmíte s nimi pracovat na druhých bez jejich svolení a jejich porozumění proceduře a jejím účinkům.

Prodej křišťálových hůlek najdete v sekci Mistrovské krystaly nebo Krystaly křišťálu

Autor: Katrina Raphaell

Překlad: Martina Christová
www.mistrovskekrystaly.cz 

Tento článek lze šířit pouze s povolením autora a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a překladatele aktivním odkazem na stránky www.mistrovskekrystaly.cz, www.slunecnabrana.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.