Krystaly Generátory a Učitelé

prodej čistého křišťáluKrystaly zvané Generátory jsou čisté samostatné krystaly, které mohou být použity ke stahování informací (channelingu) a uzemnění čisté léčivé energie. Šest přirozeně ostře spojených tvarovaných fazet formuje konečnou špici (zakončení). Krystal má šest stran a uzemňuje světelné síly na své základně. Tyto krystaly mohou být naspodu zamlžené a čisté ve své vrcholové části, odrážet duhy, odhalovat fantomy se spletitými inkluzemi a nebo mohou být celé naprosto čisté. Každý jednotlivý krystal Generátoru je svou vlastní entitou, každý v sobě nese svůj vlastní příběh a své vlastní zkušenosti a lekce. Krystaly Generátory mají velkou jedinečnou osobnost a snadno se stanou přáteli a pomocníky v léčení. Jednotlivé krystaly Generátoru nás mohou naučit jak se soustředit, zaměřit a znásobit naši vlastní léčivou energii. Tyto krystaly svým příkladem demonstrují, jak stahovat zářící světelnou sílu do vlastního bytí a našeho světa.

Krystaly Generátory jsou příkladem fyzické stavby, která je dostatečně čistá k vyzařování bílého světla do fyzické sféry. Jsou přesně tím, čím jsou – generátory kosmické síly. Jejich perfektní geometrický tvar umožňuje zaměření a patřičnou distribuci této energie do životů lidí, kteří s nimi pracují a přijímají jejich léčivou energii. Generátory také zintenzivňují a směrují energii léčitele, která je přijímána (stahována) prostřednictvím krystalu. Generátory jsou ideální pro použití v meditaci nebo krystalovém léčení. Mohou být použity v krystalovém rozložení ke směrování toku energie z jedné čakry k další. Generátory mohou být také přidrženy přímo nad čakrou k očistě a znovu nabití energetických center.

Krystaly Generátoru mohou být malé 6 mm nebo velké až jeden metr. Mohou být nošeny nebo umístěny na konkrétních posvátných místech. Jsou velmi silné a měly by být použity vědomě a s respektem.

Krystaly Ametystu, Citrínu nebo Záhnědy s jedním zakončením jsou také Generátory - každý stahující svou vlastní konkrétní esenci. Například Ametyst stahuje fialový paprsek oddanosti a je ideální k použití a práci v oblasti třetího oka.

Krystaly Generátorů se také nachází v procesu vývoje. Pokud s nimi pracujeme a vylaďujeme se na ně, je velmi pravděpodobné, že se stanou čistšími, jasnějšími a schopnými nést více světla.

KRYSTALY UČITELÉ

křišťál prodej

Krystaly Učitelé v sobě obsahují ohromné zdroje osobního a vesmírného vědění. Jsou zde, aby učily a nemají nic, co by se ony měly učit od nás lidí. Tyto krystaly jsou naprosto jedinečné a vypadají jako žádné jiné. Každý krystal Učitel je svým vlastním multi-dimenzionálním vesmírem. Někdy se nachází ve formě dvojitě zakončených tabulárních drúz nebo perfektně čistých velkých generátorů. Mohou být jakoukoliv kombinací nebo variací tvarů, ve kterých se krystaly manifestují. Rozeznáte je prostřednictvím jejich přítomnosti a autority. Mají královskou esenci, která si vyžaduje okamžitý respekt. 

Tyto krystaly jsou určeny pro konkrétní jedince. Když jsou tito jedinci přivedeni k jednomu z těchto krystalů, budou okamžitě vědět, že je pro jejich využití a že obsahuje informace nezbytné k dalším krokům na jejich cestě vývoje. Ačkoliv mnozí budou přitahováni ke kráse a síle učitelských krystalů, jen několik jedinců s nimi bude moci pracovat. Jak jednou Učitel ukončí přenos své moudrosti na studenta, přesune se dále. Zodpovědností právě odmaturovaného žáka je přenechat krystal člověku, který vyžaduje jeho přítomnost.

Způsob, kterým se pracuje s těmito krystaly je velmi osobní. Učitelé sami sdělí žákovi jak přesně mají být použity. Některé se umísťují pod polštář nebo staví na noční stolek, kde pomáhají studentovi během spánku při jeho zkušenosti mimo tělo. Některé Učitelské krystaly nahrávají sny a lekce noci, aby je ráno předaly. V tomto případě pomáhá krystal integrovat různé stupně vědomí. Některé Učitelské krystaly se používají v meditaci k iniciaci zážitku s Kundalini a jiné mají být neustále nošeny. Ať už mají být použity jakkoliv, budou pracovat přímo v procesu vývoje jedince a pomáhat v dalších krocích na jeho cestě. Krystaly Učitelé jsou hodnotnými a extrémně důvěryhodnými přáteli s těmi, kteří jsou na ně vyladěni a mají velký zájem na dosažení jejich životního naplnění.

Krystaly Učitelé se ve vašem životě objeví v případě, pokud se tak má stát. Pokud se objeví, užijte si jejich přítomnost, vylaďte svou mysl ke komunikaci s nimi, přijměte jejich učení, milujte je a pak jim dejte svobodu pokračovat ve své práci s další osobou. Můžete mít jednoho Učitele dlouhé roky nebo dokonce celý život. Ale pokud vaše výuka skončila a objeví se někdo další na scéně a ví, že tento krystal je jeho Učitelem, musíte nechat krystal jít. Krystaly Učitelé jsou nejvzácnějším darem, jejichž konečným učením je odpoutání se a sdílení.

Nabídku krystalů najdete v kategorii Krystaly křišťálu, Ametyst, Záhněda, Růženín, Turmalín, Selenit

Autor: Katrina Raphaell

Překlad: Martina Christová
www.mistrovskekrystaly.cz 

Tento článek lze šířit pouze v případě povolení překladatele a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.mistrovskekrystaly.cz, www.slunecnabrana.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.