Ametyst - kámen duše

prodej ametystu geod a drúzAmetyst vyzařuje fialový paprsek, jednu z barev pro třetí oko. Je to barva, kterou lze spatřit při jedinečných večerech při západu slunce, když soumrak transformuje denní světlo do temnoty. Je to barva, která symbolizuje změnu vědomí z normálního probuzeného stavu do oblastí soumraku změněného uvědomění. V těchto nejkouzelnějších okamžicích vzestupujících energií vyzařuje Ametyst paprsek esence kouzla a schopnosti přetvářet jednu realitu do druhé.

účinky ametystu a jeho využití

Ametyst je jedním z nejlepších kamenů k použití pro meditaci. Protože barva Ametystu má nejvyšší vibraci třetího oka, může být tento kámen umístěn na tuto oblast (zatímco osoba leží na zádech) k navození meditativního stavu. Účinek Ametystu přechodně uklidňuje všední myšlenkové procesy, které obvykle zaplavují vědomí, aby vědomí mohlo zažít klid. Ametyst udržuje vědomí v bezpečné vzdálenosti od sebestředných myšlenkových vzorců a vábí mysl k hlubšímu pochopení. Když se mysl vzdá a myšlenky poleví, jiskry a náznaky většího vědění začínají prosakovat ke zvědomění. Energie Ametystu učí mysl pokoře, aby dveře do vyšší mysli mohly být otevřeny. Vnitřní klid a mír navozený tímto kamenem dovoluje nořit se hluboko do oceánu ticha a vnořit se do klidu, který existuje za neustálou mentální činností.

prodej krystalů ametystu amethyst crystals saleAmetyst je zde, aby nás naučil “pokoře“. Je ochoten ukázat mysli, jak se vzdát na svém vlastním oltáři. Jen potom může člověk překročit propast do sféry opravdového vědění a moudrosti. Jen když si mysl uvědomí, že existuje něco většího než je ona, že její představy jsou omezené, a že smysly vidí pouze malou porci naprosté pravdy, pak může začít chápat smysl života a existence. Jen když propustí vše čemu věřila že je opravdové, může být konečnou poznanou realitou.  Pouze předkloněním se může cirkulace vlíti do hlavy, aby způsobila zkušenost vyššího vědomí. Ametyst je zde aby řekl:

„Pusťte a důvěřujte.“

„Vzdejte se všeho, abyste mohli dostat více.“

„Oddejte se, abyste mohli vidět za cykly a okolnosti, které zaujímají vaši pozornost a poutají vaše vědomí k fyzickému světu.“

„Ukloňte se, abyste se mohli stát součástí mnohem většího celku.“

„Vyprázdněte se, abyste mohli být naprosto naplněni.“

„Pokořte se, aby síly vesmíru mohly řídit váš směr.“

Přírodní ametyst geody a drúzy k prodeji

Protože Ametyst probouzí moudrost a větší porozumění, je velmi účinný pro lidi, kteří se trápí po ztrátě milované osoby. Jeho přítomnost propůjčuje pohodlí, když podprahově sděluje, že neexistuje smrt, pouze přeměna a změna formy. Ametyst tiše říká: „Oslavujte svobodu, kterou vaši milovaní našli – radujte se, že duše byla vysvobozena ze zajetí fyzického těla, pomozte tomuto procesu propuštěním svého smutku a místo toho vysílejte myšlenky radosti a modlitby lásky. Smrt je oplakávána jen proto, že jsme nebyli vzděláváni o věčné existenci duše. Ametyst by mohl být nazýván “kamenem duše“, protože posílá svůj vzkaz této úrovni bytí. Podněcuje hluboké zkušenosti duše. Protože Ametyst komunikuje přímo s duší, je ideálním kamenem k meditaci nebo držení v ruce během zkušenosti smrti. Když dojde k silné identifikaci se silou duše, uvolnění momentálního fyzického těla je dosaženo mnohem snadněji a přeměna smrtí může proběhnout ve větší jistotě, klidu a míru. Je ideálním kamenem k darování lidem s terminálním onemocněním nebo k použití v přípravách na vědomou zkušenost smrti.

AMETYST - POUŽITÍ

Díky uklidňujícímu mentálnímu účinku je Ametyst kamenem, který může být použit při stavech přepracovanosti, nadměrného stresu nebo mentálního přetížení. Je jedním z nejlepších kamenů k použití při napětí, migrénách a bolestech hlavy, protože tiší mentální úzkosti, které způsobují tento stav. Ametyst je speciálně nápomocen pro lidi trpící navracejícími se nočními můrami. Před uložením se ke spánku přidržte krystal Ametystu u svého čela a naprogramujte ho, aby vedl vaši mysl bezpečně skrze stav spánku. Potom jej uložte pod polštář.

AMETYSTOVÉ DRÚZY A GEODY

Velké ametystové drúzy jsou ideální k umístění na meditační oltáře a použití jako předměty koncentrace na které zaměřujeme svůj zrak a díváme se do nich. Tento typ meditace trénuje mysl k tomu, aby byla koncentrovaná a tichá zatímco uvědomění se soustředí na předmětový svět.

Přírodní ametyst surové drúzy a geody k prodejiAmetyst je velmi dobrým přítelem Růženínu. Zatímco jemný fialový Ametyst tiší mysl, jemný růžový Růženín tiší srdce. Tyto kameny mohou být použity společně v krystalovém léčení, nošeny ve špercích nebo s nimi meditováno, aby přinesly mírumilovnou harmonii mentálních a emočních energií.
 

Naštěstí se krystaly Ametystu vyskytují hojně a je lehké je najít. Jelikož jsou jednou z nejkrásnějších krystalových forem, jsou příležitostně nalézány ve všech možných obchůdcích a obchodech s kameny. Jejich barva  se pohybuje v rozmezí od hluboce tmavě fialové do skoro čistě bílé jen s fialovým nádechem. Všeobecně řečeno, čím jsou čistší a tmavší, tím jsou cennější. Ametystové drúzy, samostatné generátory a geody jsou krásnými a nezbytnými členy ve sbírce krystalového léčení. Samostatné generátory Ametystu mohou být použity k obtažení meridiánů a tím k harmonizaci jemných energetických toků. Malé samostatné krystaly mohou být zasazeny a zavěšeny tak, aby mohly být nošeny koncovou špicí směrujíce směrem dolů k nasměrování energie ametystu do těla.  

Nabídku ametystů naleznete v kategorii Ametyst

Autor: Katrina Raphaell
Překlad: Martina Christová
www.mistrovskekrystaly.cz 
Tento článek lze šířit pouze v případě povolení překladatele a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.mistrovskekrystaly.cz , www.slunecnabrana.cz  a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.