Jak vznikají krystaly

vznik krystalů a minerálůTéměř všechny krystaly jsou vytvořeny opakovaným navyšováním nové hmoty k rostoucí krystalové mase. Některé krystaly mají svůj původ v magmě nebo ohnivých plynech zemského nitra nebo proudech sopečné lávy, která vyvěrá na povrchu země. Tyto minerály, které zahrnují krystaly, jsou nazývány magmatické nebo vyvřelé. Formují se tuhnutím a stabilizací tohoto roztaveného materiálu, když se ochlazuje a tvrdne. Když masa roztaveného kamene chladne, atomy se seskupují a vytváří základní pravidelnost, která určuje tvar a složení krystalu.

Některé krystaly rostou z výparů ve ventilačních otvorech v sopečných oblastech. Tyto typy krystalů obsahují síru a jsou zkondenzovány z horkých mineralizovaných plynů do tuhého stavu tím, jak výpary unikají z nitra země.

Některé krystaly vznikají z vodních roztoků nebo rostou za pomoci organismů na a nebo blízko zemského povrchu. Tyto krystaly jsou známé jako sedimentární minerály a formují se skrze proces mechanického nebo chemického zvětrávání. Vzduch, voda, vítr a led jsou hlavními erozními faktory zapojenými v rozpouštění zemských materiálů, které budou eventuálně stmeleny a příležitostně zkrystalizují. Jako v případě kalcitu.

A v poslední řadě, nové minerály jsou tvořeny rekrystalizací stávajících minerálů pod velkým tlakem a za vysokých teplot v nižších oblastech zemské kůry. Tyto metamorfované minerály po svém původním zformování podstupují strukturální a chemické změny. Tyto změny reorganizují atomy vytvářející rozdílné povrchy, kompozice a krystaly. Příkladem metamorfovaného materiálu je granát.

Nikdo opravdu neví, jak většině krystalů trvá dlouho jejich vznik. Někdo spekuluje, že se jedná o tisíce let, jiní říkají, že pokud jsou přítomny řádné elementy, krystaly se mohu zformovat okamžitě. Ať už je tajemství matky Země jakékoliv, plodí, inkubuje a zrozuje širokou šálu ojedinělých krásných krystalových tvarů.

Autor: Katrina Raphaell

Překlad: Martina Christová
www.mistrovskekrystaly.cz 
Tento článek lze šířit pouze v případě povolení překladatele a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.mistrovskekrystaly.cz , www.slunecnabrana.cz  a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.