Kalcit - Hvězdné Paprsky

prirodni surovy kalcit - prodejKalcit je multidimenzionální a výjimečný, ve své přirozenosti všestranný a vytváří několik druhů dokonalých zakončení. Druhým typem zakončení krystalu kalcitu vedle kosočtverečného je tzv. Psí Zub, který nazývám “Hvězdnými Paprsky“. Tyto krystaly se podobají vyspělé raketové lodi nebo vesmírnému plavidlu, které se může pohybovat rychleji než rychlost světla. Tyto ostře zakončené části jsou klasifikovány jako skalenohedron a obvykle mají jistý stupeň průhlednosti. Nejběžnější barva, kterou Hvězdné Paprsky odrážejí, je citrínově zlatá a často jsou oboustranně zakončené. Další barvou, kterou tyto vyzářené paprsky budou manifestovat je červená, ale tyto krystaly je momentálně těžší najít. Ovšem, jako u všech krystalů, pokud ho potřebujete a jste na něho připraveni, můžete se vsadit, že se objeví. Se správným vyladěním a záměrem nás tyto krystaly mohou učit kráse za naše momentální chápání.

Existence Nové Reality

Hvězdné Paprsky jsou ve svém vzhledu velmi rozdílné než kosočtverečně tvarovaný kalcit. Ostře zakončené Hvězdné Paprsky jsou tvořeny jednotlivými kosočtverečnými jednotkami. Když se Hvězdný Paprsek ulomí nebo rozbije, najdete stejné paralelogramy jako u kosočtverečných krystalů kalcitu. Tyto prvotní tvary jsou základními stavebními jednotkami, které tvoří konečný tvar Hvězdných Paprsků. Proto je to prostřednictvím vývoje spojených paralelních linií, kdy je zrozen naprosto nový krystal.

Jak bylo dříve zmíněno, kosočtverečný kalcit spojuje paralelní reality ducha a hmoty. Představme si na okamžik, jaké by to bylo, kdyby se spirituální a hmotný svět propojily. Kdyby došlo k této integraci, stali bychom se žijícími lidskými krystaly, neustále manifestujícími světelnou sílu v našich životech. Potom se krystalický přenos stane realitou. Hvězdné Paprsky ukazují, že nová realita dokončující to staré a obnovující se ve svých ostrých zakončeních směřuje k novému začátku. Hvězdné Paprsky vyzývají naši mysl k odvaze zplození možností, které existují mimo naše omezené vědomí. Jejich esence mluví o odvaze a síle, která vždy existovala v těch, kdo věřili svým vizím a žili své sny. Tyto vysoce vyvinuté krystalické formy jsou silným důkazem budoucího potenciálu a možností. Přetvořili základní jednotku kosočtverce do neodolatelné nové reality jejíž esence, vyjádření a účel je spojením ducha a hmoty.

O kalcitu nelze říci dosti. Jako dominantního silového kamene je přítomnost kalcitu nepostradatelná v asimilaci energie Hvězdy Duše (čakra), skrze celý čakrový systém. Jen “buďte“ s kalcitem a on se s vámi podělí o “Nový způsob bytí!“ Ve skutečnosti není nový, je věčný, jen my jsme nyní připraveni a schopni ho přijmout. 

Autor: Katrina Raphaell

Překlad: Martina Christová
www.mistrovskekrystaly.cz 
Tento článek lze šířit pouze v případě povolení překladatele a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.mistrovskekrystaly.cz , www.slunecnabrana.cz  a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.