Mentální trojice - Kalcit, Fluorit a Pyrit

účinky a vlastnosti kalcitu, pyritu a fluoritu, prodejExistují kameny a krystaly, které spolu výborně spolupracují a vytváří silný tým v pomoci s osobním a spirituálním rozvojem člověka.

Při práci s myslí a s ní spojeným mentálním rozvojem je velmi silným pomocníkem trojice kamenů, které je třeba respektovat. Je to Fluorit, Kalcit, a Pyrit. Je zajímavé, že tyto kameny jsou pravidelně nacházeny a těženy na stejných místech, kde často rostou jeden vedle druhého nebo přímo jeden na druhém. Pyrit často najdeme v oktahedronech (osmistěnech) fluoritu nebo ve fluoritových drúzách. Také kalcit se často nachází ve společnosti svého dobrého přítele fluoritu. Všichni mají mnoho společného, včetně účelu a funkce co se týče vlivu a stabilizace frekvencí vyšší mysli.

Fluorit stahuje intuitivní sílu mysli do fyzických činností. Kalcit je kamenem k využití v procesu mentální přeměny, vyrovnání a změny. Pyrit posiluje mentální kapacitu a rozvíjí vyšší schopnosti. Pyrit napomáhá růstu vyššího vědění, Kalcit v odvádění starých postojů a konceptů, aby se mohlo projevit vyšší vědění a aby mohl Fluorit postavit toto vyšší vědění do činností na fyzické rovině.

Tato mentální trojice je výborná kombinace kamenů k využití při studiu, při práci na přeměnách starých mentálních vzorců nebo když vědomě rozvíjíte psychické schopnosti. Tyto kameny jsou nádhernými pomocníky pro lidi, kteří channelují, pro psychology nebo profesionální konzultanty.

Při krystalových léčebných rozloženích může být pyrit, kalcit nebo fluorit umístěn na centru třetího oka ke stimulaci vyšších mozkových frekvencí nebo na základně lebky (zátylek) k probuzení latentní inteligence. Tyto kameny mohou být nošeny nebo používány pro svou pomoc v integraci intelektu s intuicí a v rozvoji IQ.

Autor: Katrina Raphaell

Překlad: Martina Christová
www.mistrovskekrystaly.cz 

Tento článek lze šířit pouze v případě povolení překladatele a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.mistrovskekrystaly.cz, www.slunecnabrana.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.