Jak používat krystaly a léčivé kameny

prodej krystaluExistuje mnoho způsobů, jak mohou být krystaly a kameny využity k léčení a navyšování vědomí. Pracují ať už tomu věříte nebo ne. Pouhá jejich přítomnost přináší více krásy a světla do vašeho prostředí. Ať už krystaly sedí na skříni, konferenčním stolku nebo na stolku nočním, budou nabíjet toto místo energií, stejně jako negativní ionizátor. Pokud dojde v místnosti k hádce, může sem být umístěn krystal k očištění energií a opětovnému nastolení klidu. Vše, co krystal potřebuje k přivedení více světla a léčivé energie do prostředí je jeho “pouhá“ přítomnost. Jak světlo proudí skrze a z krystalů, vytváří se energie, která slouží k neutralizaci veškerých negativních vibrací a navyšuje celkovou frekvenci větší harmonie.

Pokud ještě někdo nedosáhl úrovně, kdy byla rozvinuta dostatečná citlivost nezbytná cítit léčivé energie krystalů, účinek krystalových energií se bude přesto projevovat a podvědomá mysl na ně bude reagovat. Pouhá přítomnost krystalů podprahově přesvědčuje podvědomou mysl, že dokonalost je možná. Krystaly dokazují fyzickým smyslům, že se světlem je čistota, krása, zaměření a záře realitou. Při správné péči, budou eventuálně tato semínka zasazená do podvědomé mysli klíčit a kvést. Proto může být vhodné darovat krystaly a kameny také těm, kdo si nejsou vědomi nebo se nezajímají o jejich léčivé účinky.

Autor: Katrina Raphaell

Překlad: Martina Christová
www.mistrovskekrystaly.cz 

Tento článek lze šířit pouze v případě povolení překladatele a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.mistrovskekrystaly.cz, www.slunecnabrana.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.