Vltavín

vltavinJako kámen Propojitelnosti, nese Vltavín intenzivní frekvenci splynutí zemských a mimozemských energií, které jsou rychle cítit často hlavně těmi, kdo rezonují s jeho silou. Držení Vltavínu poprvé způsobuje často pocit tepla, prvně v ruce a potom postupně v celém těle. V některých případech se aktivuje srdeční čakra, což se projevuje tlučícím pulzem, následně pocením a zrudnutím ve tváři, emočním uvolněním, které může přestupovat ze smíchu do slz. Co se týče frekvence Vltavínu, některým může chvíli trvat, než si na ni přivyknou, ale jeho hluboké schopnosti urychlovat osobní a spirituální růst z něho dělá vyhledávaný kámen v metafyzickém světě, a to pro jeho život proměňující schopnosti a schopnost katalyzovat přivádějící Světlo na pomoc pozemskému léčení.

Vltavíny, tyto vyspělé krystalické struktury, vstoupily na zemi v meteoritu, asteroidu nebo kometě, aby plnily svůj velmi speciální úkol a pomáhaly těm, kteří obydlují zemi v tomto čase.

Vltavín má dvě zásadní funkce. Za prvé je nyní jediným kamenem na planetě, který asistuje Hvězdným Dětem při aklimatizaci na prostředí pozemské úrovně. Vltavín má hodně společného s bytostmi z Plejád, Siria, Orionu a dalších hvězdných systémů. Je také intimně propojen se zdroji poznání a energie, které slouží v léčení a probouzení lidské rasy.

Nyní mnoho duší ve fyzických tělech přišlo na tento svět nevybaveno co se týče vyrovnávání se s elementem lidského utrpení, emocí a materiální reality obsažené na této úrovni existence. Zdroj, ze kterého tyto vysoce citlivé bytosti pochází je ve své podstatě a v tomto spirituálním klimatu velmi rozdílný tomu na zemi. Mnoho těchto hvězdných duší nejsou schopny plně integrovat své rozšířené vědomí do struktury fyzického mozku a zažívají epilepsii, mozkové nesrovnalosti a poruchy a autismus. Vltavín může být položen na jakoukoliv (nebo všechny) čakry na hlavě k léčbě výše zmíněných onemocnění. Může být také použit v léčbě psychologicko-emočních potíží, které provází tyto lidsko-světelné bytosti. Mimo zmíněného, lze Vltavín úspěšně použít při procesu uzemňování a evolučního vývoje těchto nových druhů na zemi.

Dalším úkolem, který Vltavíny plní, je vědomá komunikace se zdrojem původu "hvězdných semínek". Je to léčivý balzám pro hlubokou touhu mnoha lidí vrátit se “domů“. Tato bolest srdce je běžnou chorobou mezi těmi, kteří si pamatují kdo jsou a odkud přišli. Pokud se položí na třetí oko, Vltavín bude asistovat ve vědomé komunikaci se zdrojem vztahujícím se “k domovu“. Vltavín také přenáší do mysli těch kteří ho používají zprávu, že “transformovat“ Terru má velký význam a proto se země stala vybraným domovem.

Pokud je Vltavín používán konsistentně, aktivuje vyšší mozková centra a znovuprobouzí latentní vzpomínky, poznání a informace.

Autor: Katrina Raphaell
Překlad: Martina Christová
www.mistrovskekrystaly.cz 

Fotografie: Internet

Tento článek lze šířit pouze v případě povolení překladatele a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.mistrovskekrystaly.cz , www.slunecnabrana.cz  a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.